Zastępca HT w Smart Aero

(ogłoszenie nr 123588)

Poszukujemy na stałe zaangażowanej i dyspozycyjnej osoby na stanowisku Zastępcy HT

Na zajmowanym stanowisku oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • pełny etat, elastyczny czas pracy,
 • miejsce pracy: Lotnisko Modlin,
 • wynagrodzenie uzależnione od posiadanych kwalifikacji i doświadczenia,
 • szkolenia i rozwój zawodowy związany z planami unowocześnienia floty ATO.

Nasze oczekiwania:

 • Pełne zaangażowanie w bieżącą pracę i rozwój ATO,
 • Ważne licencje i uprawnienia min.: ATPL(A) lub min. CPL(A), ważne uprawnienia w licencji: SEP(L), MEP(L), IR(SE/ME) oraz uprawnienia instruktorskie FI(A): CPL, FI, ME, IR lub FI(A): CPL, FI, IRI,CRI(SP) M,
 • Orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy 1,
 • Doświadczenie w branży lotniczej lub na podobnym stanowisku,
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i w piśmie - na poziomie minimum ICAO Level 4),
 • Znajomość obsługi komputera i pakietu Office 365 (SharePoint, Teams, OneDrive, Outlook),
 • Umiejętność zarządzania czasem własnym, podległych pracowników i ustalania priorytetów,
 • Komunikatywność,
 • Samodzielność, pozytywne nastawienie i bardzo dobra energia – warunek konieczny !

Główne zadania:

 • Nadzór i koordynacja procesów szkolenia teoretycznego i praktycznego,
 • Nadzór nad pracą Instruktorów wyszkolenia teoretycznego i praktycznego,
 • Nadzór merytoryczny nad programami szkoleń, inicjowanie niezbędnych zmian i ich wprowadzanie, aktualizacja programów szkoleń w zależności od pojawiających się potrzeb i zmian obowiązujących przepisów,
 • Prowadzenie briefingów, seminariów i szkoleń wewnętrznych dla instruktorów wyszkolenia teoretycznego i praktycznego,
 • Wdrożenie i nadzór nad przestrzeganiem Standardów Szkolenia Teoretycznego i Praktycznego,
 • Nadzór nad utrzymaniem przez Instruktorów wprowadzonej standaryzacji procesów szkolenia teoretycznego i praktycznego,

Aplikacje prosimy składać do dnia 31.05.2020 r. na adres e-mail: rafalszmigielski@smartaero.pl

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Smart Aero Service Tomasz Malec, ul. Wybraniecka 32, 25-128 Kiece, e-mail: info@smartaero.pl, telefon: 530 380 090.

Inspektorem danych osobowych jest Tomasz Niemirski, e-mail: TomaszNiemirski@smartaero.pl


Państwa dane pozyskane poprzez złożenie kwestionariusza osobowego będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 22¹ Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Wszelkie dane osobowe przekazane przez Państwa ponad zakres wskazany w kwestionariuszu osobowym przetwarzane będą na podstawie dobrowolnie i świadomie wyrażonej zgody w związku z art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Dane osobowe nie są przekazywane podmiotom przetwarzającym; mogą jednak zostać udostępnione organom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres prowadzonej rekrutacji i 6 miesięcy po jej zakończeniu.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania a gdy ma to zastosowanie – również do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.

W przypadku danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Imię i nazwisko / Firma:
Smart Aero
Telefon:
-
E-mail:
rafalszmigielski@smartaero.pl