Instruktor samolotowy w Goldwings

(ogłoszenie nr 121163)

W związku z podpisaniem nowych kontraktów oraz zakupem kolejnych samolotów, które skutkują dynamicznym rozwojem ATO Goldwings.pl poszukujemy pilotów na stanowisko :

Instruktor samolotowy 

Na zajmowanym stanowisku Goldwings.pl oferuje:

 • elastyczny czas pracy,
 • miejsce pracy: Lotnisko Babice,
 • możliwość zakwaterowania w Warszawie
 • atrakcyjne wynagrodzenie w zależności od posiadanych kwalifikacji i doświadczenia.
 • szkolenia i rozwój zawodowy
 • po sezonie możliwość przystąpienia do programu pracy w liniach lotniczych w charakterze F/O
 • możliwość pracy w naszym AOC

Oczekiwania:

 • Pełne zaangażowanie w bieżącą pracę i rozwój ATO,
 • Ważne licencje i uprawnienia min.: ATPL(A) lub min. CPL(A), ważne uprawnienia w licencji: SEP(L), uprawnienia instruktorskie FI(A) lub FI(A)R
 • Orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy 1,
 • Dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i w piśmie - na poziomie minimum ICAO level 4),
 • Komunikatywność,
 • Samodzielność

 Główne zadania:

 • Prowadzenie szkoleń teoretycznych i praktycznych w ramach posiadanych uprawnień
 • Wdrożenie i nadzór nad przestrzeganiem Standardów Szkolenia Teoretycznego i Praktycznego,
 • Nadzór nad utrzymaniem przez HT wprowadzonej standaryzacji procesów szkolenia teoretycznego i praktycznego,
 • Nadzór merytoryczny nad systemami informatycznymi wykorzystywanymi w procesach szkolenia,
 • Weryfikacja prowadzonych przez Instruktorów kart przebiegów szkoleń teoretycznych i praktycznych pod kątem ich poprawności, kompletności i zgodności z systemami elektronicznymi i przepisami,

Aplikacje można składać do dnia 15.03.2020r. na adres e-mail: goldwings@goldwings.pl


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Aviation ATSM sp z o.o. S.K.A., ul. Batystowa 4/1 02-835 Warszawa, e-mail: goldwings@goldwings.pl, telefon: +48501101504.

Państwa dane pozyskane poprzez złożenie kwestionariusza osobowego będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 22¹ Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Wszelkie dane osobowe przekazane przez Państwa ponad zakres wskazany w kwestionariuszu osobowym przetwarzane będą na podstawie dobrowolnie i świadomie wyrażonej zgody w związku z art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Dane osobowe nie są przekazywane podmiotom przetwarzającym; mogą jednak zostać udostępnione organom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres prowadzonej rekrutacji i 6 miesięcy po jej zakończeniu. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania a gdy ma to zastosowanie – również do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji. W przypadku danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


Imię i nazwisko / Firma:
Goldwings
Telefon:
-
E-mail:
goldwings@goldwings.pl