Szef Instruktorów Szkolenia Praktycznego (CFI) w Organizacji Szkolenia Lotniczego (ATO)

(ogłoszenie nr 119195)

ATO Centrum Kształcenia Lotniczego Politechniki Poznańskiej poszukuje kandydata do pracy na pełen etat na stanowisko Szef Instruktorów Szkolenia Praktycznego (CFI).

Obowiązki:

 • nadzór nad procesem szkolenia praktycznego w powietrzu oraz na urządzeniach treningowych FSTD,
 • nadzór nad instruktorami szkolenia praktycznego i symulatorowego FSTD,
 • nadzór nad przydziałem studentów do instruktorów,
 • nadzór nad bieżącym wykorzystaniem samolotów i symulatorów, tworzenie harmonogramów i planów szkoleń praktycznych z uwzględnieniem dostępności sprzętu, kontakt z organizacją CAMO i AMO,
 • przygotowanie bieżącej dokumentacji szkoleniowej (karty szkolenia, grafiki, checklisty, standardowe procedury operacyjne – SOP, sylabusy i scenariusze zadań i ćwiczeń),
 • standaryzacja szkoleń praktycznych,
 • nadzór nad ważnością uprawnień instruktorów,
 • nadzór i prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych instruktorów szkolenia praktycznego,
 • prowadzenie okresowych kontroli umiejętności praktycznych instruktorów,
 • prowadzenie etapowych egzaminów praktycznych studentów,
 • wykonywanie oblotów testowych urządzeń treningowych FSTD (fly-out),
 • udział w procesie tworzenia, aktualizacji i kontroli zgodności z przepisami dokumentacji regulaminowej ATO,
 • kontrola czasu czynności lotniczych i odpoczynku.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane kierunki związane z lotnictwem,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • licencja pilota samolotowego liniowego ATPL(A) lub CPL(A) zgodna z przepisami PART-FCL,
 • ważne uprawnienia w licencji: SEP(L), MEP(L), IR(SE/ME) oraz uprawnienia instruktorskie FI(A): CPL, FI, ME, IR lub FI(A):CPL, FI, IRI, CRI(SP)M,
 • potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie minimum ICAO Level 4,
 • orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy 1 zgodne z PART-MED,
 • bardzo dobra praktyczna znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych typu Microsoft Office - Word, Excel, Powerpoint,
 • dyspozycyjność do pracy w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • uprawnienia egzaminatora LKE,
 • upoważnienie instruktora MCCI.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę w młodym zespole ludzi w branży lotniczej w jednej z największych Organizacji Szkolenia Lotniczego w Polsce,
 • pakiet świadczeń socjalnych oraz dofinansowanie karnetów sportowych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego oraz skan licencji lub szczegółowy spis uprawnień wraz z datami ważności na adres mailowy ckl@put.poznan.pl

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
  

Proszę uwzględnić w dokumentach rekrutacyjnych klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.)."


Imię i nazwisko / Firma:
Politechnika Poznańska
Telefon:
-
E-mail:
ckl@put.poznan.pl