Szef Instruktorów Szkolenia Teoretycznego (CTKI) w Organizacji Szkolenia Lotniczego (ATO)

(ogłoszenie nr 119193)

ATO Centrum Kształcenia Lotniczego Politechniki Poznańskiej poszukuje kandydata do pracy na pełen etat na stanowisko Szef Instruktorów Szkolenia Teoretycznego (CTKI).

Obowiązki:

 • nadzór nad całością procesu szkolenia teoretycznego w ATO CKL PP ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia zintegrowanego ATPL(A),
 • nadzór nad instruktorami szkolenia teoretycznego,
 • nadzór nad ważnością uprawnień lub kontrola dokumentów potwierdzających odpowiedni poziom wiedzy teoretycznej instruktorów szkolenia teoretycznego,
 • przygotowanie bieżącej dokumentacji szkolenia teoretycznego,
 • prowadzenie wizytacji zajęć teoretycznych,
 • tworzenie i nadzór nad harmonogramami wykładów teoretycznych i planów zajęć,
 • standaryzacja szkoleń teoretycznych,
 • kontrola zgodności sylabusa zajęć teoretycznych z aktualnymi wymogami PART-FCL,
 • udział w procesie tworzenia, aktualizacji i kontroli zgodności z aktualnymi przepisami dokumentacji regulaminowej ATO,
 • prowadzenie i nadzorowanie egzaminów teoretycznych studentów.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane kierunki związane z lotnictwem,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • licencja pilota samolotowego liniowego ATPL(A) lub CPL(A) zgodna z przepisami PART-FCL,
 • ważne uprawnienia w licencji: SEP(L) oraz minimum uprawnienia instruktorskie FI(A),
 • potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie minimum ICAO Level 4,
 • orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy 1 zgodne z PART-MED,
 • bardzo dobra praktyczna znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych typu Microsoft Office - Word, Excel, Powerpoint,
 • dyspozycyjność do pracy w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • ukończony kurs teoretyczny do licencji ATPL(A),
 • uprawnienia MEP(L), IR(SE/ME),
 • uprawnienia instruktorskie FI(A): CPL, FI, ME, IR lub FI(A):CPL, FI, IRI, CRI(SP)M,
 • upoważnienie instruktora MCCI.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę w młodym zespole ludzi w branży lotniczej w jednej z największych Organizacji Szkolenia Lotniczego w Polsce,
 • pakiet świadczeń socjalnych oraz dofinansowanie karnetów sportowych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego oraz skan licencji lub szczegółowy spis uprawnień wraz z datami ważności na adres mailowy ckl@put.poznan.pl

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.  

Proszę uwzględnić w dokumentach rekrutacyjnych klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.)."

Imię i nazwisko / Firma:
Politechnika Poznańska
Telefon:
-
E-mail:
ckl@put.poznan.pl