Audytor Wewnętrzny Systemu Jakości/Monitorowania Zgodności

(ogłoszenie nr 111729)

Firma JET STORY Sp. z o. o. poszukuje pracownika na stanowisko Audytor Wewnętrzny Systemu Jakości/Monitorowania Zgodności.

Wymiar czasu pracy:

 • pełny etat

Miejsce pracy:

 • Warszawa, lotnisko Okęcie

Obowiązki:

 • przygotowanie dokumentacji przed audytem wewnętrznym
 • przeprowadzenie audytu wewnętrznego
 • przygotowanie raportu z audytu wewnętrznego
 • sprawdzanie skuteczności działań naprawczych w czasie kolejnych audytów
 • analiza oraz akceptacja przedstawionych propozycji działań korygujących
 • nadzór nad realizacją działań korygujących
 • zapoznanie się z nowymi przepisami oraz projektami regulacji europejskich i krajowych
 • interpretacja przepisów na potrzeby innych działów firmy
 • przygotowywanie wytycznych do zmian w procedurach firmy
 • analiza projektów zmian do procedur firmy
 • konsultacje z urzędem lotnictwa cywilnego w sprawie zmian do procedur
 • nadzór nad wprowadzaniem zatwierdzonych zmian do dokumentacji
 • przygotowanie do zewnętrznych audytów planowych
 • udział w zewnętrznych audytach planowych
 • przygotowywanie projektu działań korygujących na podstawie informacji od kierowników poszczegól-nych działów firmy
 • nadzór nad wdrażaniem działań korygujących
 • raportowanie do urzędu przeprowadzonych działań korygujących
 • wprowadzenie zewnętrznych niezgodności do Q-Pulse
 • udział w szkoleniach wewnętrznych
 • identyfikacja zagrożeń
 • zatwierdzanie dostawców materiałów i części wykorzystywanych w obsłudze statków powietrznych
 • Zatwierdzanie wykonawców i podwykonawców obsługi technicznej statków powietrznych

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe na kierunku związanym z lotnictwem lub  zarządzaniem jakością
 • rok doświadczenia w branży lotniczej
 • znajomość technik audytowania
 • znajomość regulacji EASA a w szczególności rozporządzeń 965/2012 oraz 1321/2014
 • biegła znajomość języka angielskiego
 • otwartość i komunikatywność

Wymagania dodatkowe:

 • szkolenia z zakresu przepisów Air-OPS, Part-M, Part-145, Part-66
 • szkolenie  z zakresu Czynnika Ludzkiego, Fuel Tank Safety, EWIS
 • szkolenie z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem
 • znajomość MS Access, Q-Pulse

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres quality@jetstory.com

Termin nadsyłania aplikacji: 31.07.2019

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli zgody: Wyrażam zgodą na przetwarzanie przez Jet Story Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. 17 Stycznia 47 moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych, a w szczególności mojego wizerunku na potrzeby procesu rekrutacji, na który aplikuję. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo do cofnięcia zgody, wglądu w swoje dane i możliwość ich poprawiania oraz, że ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji.


Imię i nazwisko / Firma:
Jet Story
Telefon:
-
E-mail:
quality@jetstory.com