Unitedsky zaprasza na szkolenie SMS

(ogłoszenie nr 105583)
Imię: 
Unitedsky
Telefon: 
501 409 787

Ośrodek Unitedsky zaprasza na szkolenie SMS, które odbędzie się  w siedzibie firmy przy ul. Księżycowej 3 na lotnisku Warszawa Babice w dniach 10-11 stycznia 2019 r. w godzinach 9:00-17:00.

SMS - System Zarządzania Bezpieczeństwem w organizacji lotniczej

UCZESTNICY/GRUPA DOCELOWA:

1.    Personel kierowniczy organizacji
2.    Personel monitorowania jakości
3.    Personel poświadczający
4.    Pozostały personel obszaru obsługi i zarządzania zdatnością
5.    Kierownicy ds bezpieczeństwa
6.    Inspektorzy nadzoru lotniczego

CELE SZKOLENIA:


1.    Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem w organizacji lotniczej
2.    Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności oceny ryzyka

WYKŁADOWCA:

Z 15 letnim doświadczeniem w lotnictwie w tym 8 lat w zarządzaniu bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

16 godzin lekcyjnych

PROGRAM  SZKOLENIA:

 • Wdrażanie SMS w organizacji oraz informacje ogólne.
 • Omówienie wymagań szczegółowych dla poszczególnych stanowisk.
 • Kierownik Odpowiedzialny – Accountable Manager (CEO).
 • Miejsce w strukturze SMS
 • Różnica pomiędzy Safety Manager'm (SM) a Kierownik Jakości (QMS)
 • Różnica pomiędzy Safety Manager'm (SM) a (Security Manager)
 • Komitet bezpieczeństwa – (Safety Review Board).
 • Zespół ds bezpieczeństwa – (Safety Action Group).
 • Kierownicy służb – (Line Managers).
 • Wszyscy pracownicy organizacji.
 • Odpowiedzialność za bezpieczeństwo. Polityka bezpieczeństwa i jej cele.
 • Zaangażowanie kierownictwa.
 • Kultura bezpieczeństwa, just culture.
 • Eksponowanie zaangażowania kierownictwa w bezpieczeństwo.
 • Zarządzanie ryzykiem, ocena ryzyka.
 • Identyfikacja zagrożeń poprzez Program Analizy Bezpieczeństwa: obowiązkowe, dobrowolne i poufne raportowanie; badanie wypadków, incydentów, zdarzeń nienormalnych; FDA, audyty jakości i bezpieczeństwa, informacje z zakresu bezpieczeństwa własne i obce.
 • Ocena ryzyka; określenie poziomu ryzyka – wysokie, średnie, małe.
 • Matryca ryzyka ICAO, metoda analityczna.
 • Zmniejszanie ryzyka – działania prowadzone poprzez: zmianę strategii, zmniejszenie ilości operacji, zastosowanie środków zaradczych (nowych technologii, treningu, procedur). Zapewnienie bezpieczeństwa.
 • Podręcznik SMM,
 • Rejestry i zestawienia - jak dokumentacja i zapis
 • Uzyskanie raportu zwrotnego
 • Raportowanie obowiązkowe, dobrowolne, anonimowe jako 50% pracy SM
 • Mierzenie efektywności SMS.
 • Analiza wartości założonych wskaźników bezpieczeństwa (wartości liczbowych i współczynników), analizę trendów na podstawie wyników
 • Zarządzanie zmianami i ich wpływ na bezpieczeństwo.
 • Ocena potencjalnych zagrożeń wywołanych zmianami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
 • Audyty bezpieczeństwa i kontrole doraźne (plan audytów) i ich znaczenie w organizacji
 • Ciągle ulepszanie systemu bezpieczeństwa.
 • Pro aktywna ocena: urządzeń, wyposażenia, dokumentacji i procedur w czasie audytów i przeglądów bezpieczeństwa.
 • Szkolenia (wstępne, przejściowe i okresowe) personelu kierowniczego i personelu liniowego - różnice
 • Badania w obszarze bezpieczeństwa.
 • Różnice w pojmowaniu kultury bezpieczeństwa przez kierownictwo i pracowników, celów bezpieczeństwa, zmian procedur.
 • Badanie zdarzeń dla PKBWL oraz wewnątrz firmy
 • O programie

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt: tel. 501 409 787  mail: info@unitedsky.eu