91 lat Aeroklubu Warszawskiego

91 lat Aeroklubu Warszawskiego (fot. aeroklub.waw.pl)

Aeroklub Warszawski właśnie obchodził swój jubileusz. Od 91 lat krzewi tradycje lotnicze i wychowuje kolejne pokolenia lotników.

Dokładnie 19 października 1927 roku został założony Aeroklub Akademicki w Warszawie – pierwszy ogólnodostępny aeroklub w Polsce, którego pierwszym Prezesem został Jerzy Osiński. Utworzono dwie sekcje samolotowe: szkolną i treningową. Kierownikiem pierwszej (jak również szkoły pilotów) został Jerzy Widawski; kierownikiem drugiej – Tadeusz Karpiński. Kierownikiem sekcji warsztatowej został Władysław Korbel. Niecały miesiąc później wojsko przyznało aeroklubowi 3 samoloty Caudron G-3, a LOPP subsydium na szkolenie. Pod koniec listopada rozstrzygnięto konkurs na znaczek klubowy, w którym wygrała propozycja Jadwigi Tittenbrun (złoty samolot na tle biało-czerwonej szachownicy). Stowarzyszenie zrzeszało wtedy, i robi to do dziś, miłośników latania i sportów lotniczych. 1 grudnia 1927 roku AAW liczył 62 członków.

Dziś Aeroklub Warszawski (działający pod tą nazwą od 1931 roku) jest niezależnym stowarzyszeniem, zrzeszającym ponad 600 członków, spadkobiercą i kontynuatorem pięknych tradycji wielu lotniczych pokoleń Polaków, uznaną organizacją w kraju oraz na arenie międzynarodowej.

Życzymy kolejnych pięknych rocznic i satysfakcji z realizacji lotniczej pasji zarówno członkom AW jak i jego pracownikom!

Źródło: Aeroklub Polski
comments powered by Disqus