Specjalista w LPR z zakresem obowiązków obejmującym uczestnictwo w programach szkolenia lotniczego

(ogłoszenie nr 102877)

Specjalista (z zakresem obowiązków obejmującym uczestnictwo w programach szkolenia lotniczego, realizowanych w ramach programu wieloletniego)

W latach 2018-2023 w ramach struktury organizacyjnej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego realizowany będzie program wieloletni, którego celem jest zapobieżenie negatywnym skutkom deficytu pilotów śmigłowcowych w służbie HEMS. Zasadniczą ideą realizowanego programu jest przygotowanie uczestniczącego w nim personelu do spełnienia kryteriów wstępnych, warunkujących zatrudnienie w charakterze kandydata do objęcia stanowiska pilota, dowódcy śmigłowca EC 135 w operacjach HEMS.

Niniejsza oferta pracy, skierowana jest więc do personelu lotniczego, który, na chwilę obecną, nie spełnia warunków (przede wszystkim pod względem posiadanego nalotu) do zatrudnienia w charakterze pilota śmigłowcowego w służbie HEMS, a który chciałby związać swoją przyszłość z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, wykonując obowiązki na tym stanowisku pracy.

Oferujemy:

 • umowę zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku pracy i rynku lotniczym;
 • stanowisko pracy (na czas uczestnictwa w realizowanym programie wieloletnim): specjalista w jednej z komórek organizacyjnych Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, z zakresem obowiązków obejmującym uczestnictwo w programach szkolenia lotniczego, realizowanych w ramach programu wieloletniego;
 • gwarantowany awans zawodowy po pozytywnym ukończeniu programu;
 • wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska pracy;
 • pakiet świadczeń socjalnych;
 • możliwość budowania doświadczenia lotniczego na samolotach i śmigłowcach szkoleniowych (Tecnam P2008 JC Mark II i Robinson R-44 Raven II);
 • przyjazną atmosferę i otwarte, lotnicze środowisko pracy.

Nasze wymagania i preferowane warunki do zatrudnienia:

 • licencja pilota śmigłowcowego (preferowana CPL) i preferowana licencja pilota samolotowego (minimum LAPL);
 • preferowane posiadanie uprawnień instruktorskich FI(H) i/lub FI(A);
 • nalot dowódczy jak najbardziej zbliżony do wartości 1000 godzin PIC (preferowany, posiadany nalot dowódczy, nie mniejszy niż 700 godzin);
 • badania lotniczo-lekarskie kl.1;
 • aktualne zaświadczenia do celów sanitarno–epidemiologicznych (od zakwalifikowanych kandydatów po zakończeniu procesu weryfikacyjnego);
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne komunikowanie się oraz korzystanie z dokumentacji lotniczej (preferowane posiadanie wpisu do licencji pilota, potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie min. 4 wg wymogów ICAO);
 • wysoka kultura osobista;
 • komunikatywność, otwartość;
 • umiejętność planowania i organizowania pracy;
 • samodzielność, odpowiedzialność, zaangażowanie w wykonywaną pracę, skuteczność w działaniu;
 • dyspozycyjność;
 • umiejętność pracy z komputerem;
 • wykształcenie minimum średnie (preferowane wyższe techniczne).

 Sposób zgłaszania się do zatrudnienia:

Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje należy przesyłać na adres:
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Księżycowa 5
01-934 Warszawa
z dopiskiem: Mała Flota

lub bezpośrednio pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja_malaflota@lpr.com.pl

Aplikacje o pracę prosimy składać do 5 października 2018 r.


Uwagi:

Uwaga 1: Preferowani do zatrudnienia będą kandydaci spełniający powyższe warunki, ze wskazaniem na osoby z najwyższymi kwalifikacjami lotniczymi w zakresie posiadanych licencji oraz posiadanej liczby godzin nalotu dowódczego.

Uwaga 2: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zastrzega sobie prawo nawiązania kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Uwaga 3: Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Warszawie przy ul. Księżycowej 5. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami Ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Klauzula informacyjna związana z ochroną danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej LPR pod adresem https://www.lpr.com.pl/pl/rodo

Imię i nazwisko / Firma:
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Telefon:
-
E-mail:
rekrutacja_malaflota@lpr.com.pl