Inżynier ds. planowania obsługi w PART-145

(ogłoszenie nr 102320)

W związku z dynamicznym rozwojem Jet Story Sp. z o. o. poszukuje kandydatów na stanowisko: Inżynier ds. planowania obsługi w PART-145

Miejsce pracy: Warszawa, Okęcie, region: mazowieckie

Opis stanowiska:
Do głównych zadań osoby zatrudnionej będzie należało:

 • Przygotowanie i analiza pakietów obsługowych pod kątem pracochłonności
 • Sprawdzenie kompletności i poprawności pakietów obsługowych po zakończonej obsłudze technicznej
 • Bieżące monitorowanie obsług
 • Opracowywanie i nadzór nad wewnętrzną dokumentacją PART-145
 • Bieżące wsparcie merytoryczne mechaników podczas obsługi
 • Przygotowanie wycen przeglądów
 • Współpraca z organizacjami PART-M
 • Uzgadnianie zakresów prac i możliwości wykonawczych z operatorami lotniczymi

Wymagania:
Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane lotnicze);
 • Bardzo dobra znajomość angielskiego
 • Biegła znajomość komputera i pakietu MS Office
 • Umiejętności analitycznego myślenia

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji
 • Pełną wymagań i ciekawą prace w zróżnicowanym zespole;
 • Możliwość intensywnego rozwoju zawodowego w dynamicznym zespole oraz możliwość; zdobywania doświadczenia w branży Business Aviation.

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesłać na adres: rekrutacja@jetstory.com z tytułem PART-145

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam dobrowolną zgodę na wielokrotne przetwarzanie przez Jet Story Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 47 („Spółka”) moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych organizowanych przez Spółkę. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku, chyba że wcześniej zgoda zostanie wycofana. Oświadczam, że zostałem/am poinformowana o moich
uprawnieniach w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę.”


Administratorem danych jest Jet Story Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 47, („Spółka”). Dane osobowe zbierane są dla potrzeb rekrutacji na stanowisko podane w ogłoszeniu rekrutacyjnym, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody, także przetwarzanie dla potrzeb przyszłych rekrutacji organizowanych przez Spółkę. Dane osobowe przetwarzane są przez czas niezbędny dla potrzeb przeprowadzenia procesu obecnej rekrutacji, a jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych - przez okres jednego roku, chyba że wcześniej wycofa Pan/Pani zgodę.

Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym, Spółka może przetwarzać także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia te dotyczą procesu rekrutacji przez okres trzech lat. W tym celu Spółka będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed ewentualnymi roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
- w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby obecnej rekrutacji – art. 221 § 1 Kodeksu Pracy;
-w przypadku, gdy wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji - zgoda, którą może Pani/Pan w każdym czasie wycofać, poprzez powiadomienie Spółki o tym fakcie pod adresem: rekrutacja@jetstory.com

Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla potrzeb przeprowadzenia rekrutacji. Jest Pani/Pan uprawniona/y do żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Może Pani/Pan także wnieść skargę do organu nadzorczego wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe możemy powierzyć dostawcom usług IT z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa danych. Informujemy, że nie przekażemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Imię i nazwisko / Firma:
Jet Story
Telefon:
-
E-mail:
rekrutacja@jetstory.com