You must login to view this form.

Konsultacje społeczne PAŻP: Zmiany granic i/lub nazewnictwa stref TSA 03, TSA 04, TSA 47, TRA 04

Konsultacje społeczne PAŻP zmiany granic i/lub nazewnictwa stref TSA 03, TSA 04, TSA 47, TRA 04

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej skierowała do konsultacji społecznych projekt zmiany granic i/lub nazewnictwa stref TSA 03, TSA 04, TSA 47, TRA 04.

Po zakończeniu okresu konsultacji, na podstawie przesłanych przez użytkowników zgłoszeń, PAŻP przeprowadzi analizę możliwości dokonania zmian przedmiotowego projektu. W przypadku znaczących propozycji zmian, PAŻP może wydłużyć standardowy czas przeznaczony na zbieranie uwag do projektu.


CEL:

Celem jest zmiana granic i/lub nazewnictwa stref TSA 03, TSA 04, TSA 47, TRA 04.

ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:

Nowe granice stref TRA 04 oraz TSA 03 zostały przedstawione na rysunku 1. Zawierają one w sobie obecne strefy TSA 03, TSA 04, TSA 47 oraz TRA 04. Zmiana ma na celu zwiększenie czytelności map lotniczych, wskaźników zobrazowania radarowego służb ATS, przejrzystości przestrzeni w rejonie Lublina oraz pozwoli zredukować liczbę opublikowanych struktur przestrzeni powietrznej.


Dodatkowe uwagi:

  • Strefa TRA 04 A dostępna jest do zamawiania i aktywacji do FL85;
  • Strefa TRA 04 P może być aktywowana od wysokości 2000ft wyłącznie w przypadku prowadzenia działań na poligonie EP D 36. W pozostałym okresie strefa dostępna jest od 6500ft;
  • Strefy TRA 04 C, D, E mogą być aktywowane od GND jedynie w godzinach 22:00 – 06:00 UTC. Dodatkowo, w okresie od 01 kwietnia do 30 września w godzinach 09:00 UTC – SS aktywacja możliwa jedynie od 6500ft. W pozostałym okresie aktywacja możliwa od 3500ft;
  • W okresie od godziny 01.00 (00.00 UTC) pierwszego dnia roboczego do godz. 14.00 (13.00 UTC) dnia roboczego poprzedzającego dni świąteczne lub ustawowo wolne od pracy strefy TRA 30 i TRA 68 A mogą być aktywowane tylko do FL095. Ograniczenie to dotyczy jedynie przypadku jednoczesnego zamówienia stref TRA 04 C i TRA 30 lub TSA 03 D, E i TRA 68 A w kolizyjnym zakresie wysokości.

UZASADNIENIE:

Zmiana ma na celu zwiększenie czytelności map lotniczych, wskaźników zobrazowania radarowego, przejrzystości przestrzeni w rejonie Lublina oraz pozwoli zredukować liczbę opublikowanych struktur przestrzeni powietrznej.

Znaczna część dotychczasowych stref TSA ulegnie zmianie na TRA co umożliwi koordynowanie przelotów innych statków powietrznych przez aktywną strefę TRA.


Termin zakończenia konsultacji: 9 grudnia 2018 r. Planowany termin wprowadzenia zmian: 25 kwietnia 2019 r.

Konsultacje zakończone. Wasze głosy zostały przekazane do PAŻP.


Formularz konsultacyjny PAŻP dostępny jest tutaj (LINK). Wypełniony należy przesłać na adres: asm1@pansa.pl lub faksem na numer +48225745729.

Głos w konsultacjach społecznych można oddać również za pomocą formularza poniżej. Państwa opinia zostanie bezpośrednio przekazana do PAŻP.

comments powered by Disqus