Konsultacje społeczne PAŻP: Zmiana klasyfikacji w strefach CTR: EPGD, EPPO, EPWR, EPKK, EPKT na przestrzeń klasy D

Strefy CTR w Polsce, fot. pansa.pl

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej skierowała do konsultacji społecznych projekt zmiany klasyfikacji przestrzeni powietrznej w strefach CTR: EPGD, EPPO, EPWR, EPKK, EPKT na przestrzeń klasy D.

Po zakończeniu okresu konsultacji, na podstawie przesłanych przez użytkowników zgłoszeń, PAŻP przeprowadzi analizę możliwości dokonania zmian przedmiotowego projektu. W przypadku znaczących propozycji zmian, PAŻP może wydłużyć standardowy czas przeznaczony na zbieranie uwag do projektu.


CEL

Zmiana klasy przestrzeni z C na D w strefach CTR lotnisk, w których odpowiednie organy TWR nabyły w sezonie 2020/2021 uprawnienia radarowe. Celem jest usprawnienie przepływu ruchu lotniczego.


ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:

Zmiana dotyczy zmiany  klasyfikacji przestrzeni z C na D w strefach CTR: EPGD, EPPO, EPWR, EPKK, EPKT.  W klasie D dozwolone są loty IFR i VFR i dla wszystkich lotów zapewnia się służbę kontroli ruchu lotniczego. Loty IFR są odseparowane od innych lotów IFR, a statki powietrzne wykonujące te loty otrzymują informacje o ruchu dotyczące lotów VFR oraz na żądanie rady dla zapobieżenia kolizji. Statki powietrzne wykonujące loty VFR otrzymują informacje o ruchu dotyczące wszystkich innych lotów oraz na żądanie rady dla zapobieżenia kolizji.

Dla lotów VFR SPEC jest zapewniana separacja z ruchem IFR oraz VFR SPEC. Minima widzialności i odległości od chmur w VMC – minima w klasie D są takie same jak dla klasy C. Minima dla SPEC VFR są takie same we wszystkich klasach przestrzeni kontrolowanej. Przestrzeń klasy D zachowuje wymogi przestrzeni klasy C – złożenie planu lotu, uzyskanie zezwolenia ATC, utrzymywanie dwukierunkowej łączności radiowej z ATC; wyjątkiem jest zapewniania separacji między lotami IFR i VFR, która to w klasie D zapewniana jest przez załogi statków powietrznych. Po wprowadzeniu klasy D kontroler TWR będzie zobowiązany jedynie do udzielenia informacji o ruchu kolizyjnym i na żądanie rady dla zapobieżenia kolizji.

Zgodnie z przepisami, w przypadku wszystkich lotów obowiązuje zezwolenie ATC oraz na wszystkie loty wymagane jest złożenie planu lotu (FPL).


UZASADNIENIE

Proponowana zmiana klasyfikacji przestrzeni wpłynie na poprawę efektywności wykonywania operacji lotów VFR i IFR. Klasa D oznacza dla GA więcej swobody w wykorzystaniu przestrzeni kontrolowanej, umożliwi pełniejsze wykorzystanie charakterystyki lotów VFR, eliminując przy tym częste wydłużanie tras lotów VFR ze względu na potrzebę zachowania separacji geograficznej.


Konsultacje zakończone.


Głos w konsultacjach społecznych można oddać za pomocą formularza poniżej. Państwa opinia zostanie bezpośrednio przekazana do PAŻP.
 

comments powered by Disqus