You must login to view this form.

Konsultacje społeczne PAŻP: Zmiana klasyfikacji przestrzeni powietrznej z C na D W TMA Łódź

Konsultacje społeczne PAŻP zmiany klasyfikacji przestrzeni powietrznej z „C” na „D” W TMA ŁÓDŹ

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej skierowała do konsultacji społecznych projekt zmiany klasyfikacji przestrzeni powietrznej z „C” na „D” W TMA ŁÓDŹ do wysokości 5500 ft AMSL.

Po zakończeniu okresu konsultacji, na podstawie przesłanych przez użytkowników zgłoszeń, PAŻP przeprowadzi analizę możliwości dokonania zmian przedmiotowego projektu. W przypadku znaczących propozycji zmian, PAŻP może wydłużyć standardowy czas przeznaczony na zbieranie uwag do projektu.


CEL:

Proponowana jest zmiana klasyfikacji przestrzeni powietrznej z C na D w TMA Łódź do wysokości 5500ft AMSL.

ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:

W chwili obecnej w całym TMA Łódź obowiązuje klasa przestrzeni „C” z zapewnianą proceduralną służbą kontroli zbliżania - APP. Przestrzeń TMA Łódź podzielona jest na pięć segmentów zgodnie z rysunkiem 1. Górną granicą segmentów A, B, C jest 5500ft AMSL, segmentu D – 4500ft AMSL, natomiast segment E zawarty jest pomiędzy 5500ft a FL115. Przestrzeń powietrzna w CTR EPLL sklasyfikowana jest jako „D”.

Proponowana jest zmiana klasyfikacji przestrzeni powietrznej z „C” na „D” w segmentach TMA Łódź A, B, C oraz D. Zasady wykonywania lotów w obu klasach zestawione są w tabeli 1.

Zgodnie z AIP Polska, w przypadku wszystkich lotów obowiązuje zezwolenie ATC oraz na wszystkie loty wymagane jest złożenie planu lotu ICAO.

Przestrzeń klasy D zachowuje wymogi przestrzeni klasy C – złożenie planu lotu, uzyskanie zezwolenia ATC, utrzymywanie dwukierunkowej łączności radiowej z ATC z wyjątkiem zapewnienia separacji między lotami IFR i VFR, którą to w klasie D zapewniają sobie załogi statków powietrznych. Po wprowadzeniu klasy D kontroler będzie zobowiązany jedynie do udzielenia informacji o ruchu kolizyjnym i na żądanie rady dla zapobieżenia kolizji.


UZASADNIENIE:

Z dostępnych danych dla sezonu letniego 2017 wynika, że procentowy udział ruchu lotniczego wykonywanego zgodnie z przepisami VFR w TMA Łódź jest na poziomie przekraczającym 50%. Przy tych proporcjach ruchu niniejsza zmiana wpłynie na poprawę efektywności wykonywania operacji zarówno VFR, jak i IFR. Klasa D oznacza dla GA więcej swobody w wykorzystaniu przestrzeni kontrolowanej, umożliwi pełniejsze wykorzystanie charakterystyki lotów VFR, eliminując przy tym częste wydłużanie tras lotów VFR ze względu na potrzebę zachowania separacji geograficznej.

Wprowadzenie przestrzeni powietrznej klasy D, w części przestrzeni kontrolowanej TMA Łódź odciąży w pracy kontrolerów (mniejsze natężenie ruchu któremu zapewnia się separację, ponieważ piloci statków powietrznych wykonujących loty VFR po uzyskaniu informacji o ruchu odpowiadają za utrzymanie własnej separacji w stosunku do ruchu IFR i vice versa). Z kontrolerów zostanie zdjęta odpowiedzialność za ustalenie separacji pomiędzy ruchem IFR a VFR. Pozwoli to na usprawnienie przepływu ruchu VFR poprzez lepsze wykorzystanie charakterystyki lotów z widocznością, a w niektórych sytuacjach ruchowych – również IFR.

Należy też podkreślić, że przestrzeń klasy „D” występuje w wielu przyległych lub okolicznych stałych strukturach przestrzeni powietrznej, w szczególności w CTR EPLL oraz MCTR i MTMA Łask. Zmiana będzie prowadzić zatem do ujednolicenia środowiska operacyjnego w zakresie rozpatrywanych wysokości.


Analogiczne rozwiązania dotyczące pionowego podziału TMA na klasy C i D funkcjonują już na lotniskach w Lublinie, Szymanach, Radomiu, zaś w TMA Zielona Góra cały segment sklasyfikowany jest jako „D”.


Termin zakończenia konsultacji: 9 grudnia 2018 r. Planowany termin wprowadzenia zmian: wiosna 2019 r.

Konsultacje zakończone. Wasze głosy zostały przekazane do PAŻP.


Formularz konsultacyjny PAŻP dostępny jest tutaj (LINK). Wypełniony należy przesłać na adres: asm1@pansa.pl lub faksem na numer +48225745729.

Głos w konsultacjach społecznych można oddać również za pomocą formularza poniżej. Państwa opinia zostanie bezpośrednio przekazana do PAŻP.

comments powered by Disqus