Konsultacje społeczne PAŻP: Wprowadzenie stref TRA w celu zabezpieczenia skoków spadochronowych i szkolnych lotów akrobacyjnych

Konsultacje społeczne PAŻP: Wprowadzenie stref TRA w celu zabezpieczenia skoków spadochronowych i szkolnych lotów akrobacyjnych

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej skierowała do konsultacji społecznych projekt wprowadzenia stref TRA w celu zabezpieczenia skoków spadochronowych i szkolnych lotów akrobacyjnych w FIR EPWW.

Po zakończeniu okresu konsultacji, na podstawie przesłanych przez użytkowników zgłoszeń, PAŻP przeprowadzi analizę możliwości dokonania zmian przedmiotowego projektu. W przypadku znaczących propozycji zmian, PAŻP może wydłużyć standardowy czas przeznaczony na zbieranie uwag do projektu.


 ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:

1) Wprowadzenie strefy TRA nad lądowiskiem Debrzno (EPDB) – TR 41

Zmiana zakłada wprowadzenie strefy TR 41 – koło ze środkiem o współrzędnych 53°31’27”N 017°15’26”E i promieniu 4 NM oraz granicach pionowych GND-FL145. Łączność w strefie będzie utrzymywana na częstotliwości: DEBRZNO RADIO 120.290MHz. W zakresie kolizyjności ze strefami wojskowymi TS 29, TR 51A, TR 83 oraz TR 69ABC w późniejszym terminie zostaną uzgodnione z SSRL odpowiednie zasady regulujące priorytety w przypadku kolizyjnych zamówień. Zaktualizowana zostanie tabela kolizyjności.

Strefa zostanie wyznaczona na potrzeby skoków spadochronowych. Strefa zostanie opublikowana jako niesklasyfikowana.

Zobrazowanie: Rys. 1 Strefa TR 41.

2) Wprowadzenie strefy TRA nad lądowiskiem Chojna-Stratus – TR 42

Zmiana zakłada wprowadzenie strefy TR 42 - koło ze środkiem o współrzędnych 52°56’23”N 014°25’17”E i promieniu 10km oraz granicach pionowych GND-FL145. Łączność w strefie będzie utrzymywana na częstotliwości: CHOJNA RADIO 120,110MHz. Strefa zostanie wyznaczona na potrzeby skoków spadochronowych. Strefa zostanie opublikowana jako niesklasyfikowana. Zobrazowanie: Rys. 2 Strefa TR 42.

3) Wprowadzenie strefy TRA nad lotniskiem ŁOSOSINA DOLNA k/Nowego Sącza (EPNL)– TR 43

Zmiana zakłada wprowadzenie strefy TR 43 - koło ze środkiem o współrzędnych 49°44’45”N 020°37’24”E i promieniu 9 km oraz granicach pionowych GND-FL155. Łączność w strefie będzie utrzymywana na częstotliwości: ŁOSOSINA RADIO 122.205MHz. Strefa kolizyjna z TR 14AB – uzgodnienia w przypadku kolizyjnych zamówień w późniejszym terminie. Dodatkowo, dla zachowania jednolitości ze strefą TR 43, promień ATZ EPNL zostanie zmniejszony do 9km. Strefa zostanie wyznaczona na potrzeby skoków spadochronowych. Strefa zostanie opublikowana jako niesklasyfikowana.

4) Wprowadzenie strefy TRA nad lądowiskiem Strzelce Małe - Szczurowa– TR 47


Zmiana zakłada wprowadzenie strefy TR 47 - koło ze środkiem o współrzędnych 50°07’08”N 020°36’09”E i promieniu 3 NM oraz granicach pionowych GND-FL145. Łączność w strefie będzie utrzymywana na częstotliwości: SZCZUROWA RADIO 120.205MHz. Strefa zostanie wyznaczona na potrzeby skoków spadochronowych. Strefa zostanie opublikowana jako niesklasyfikowana. Zobrazowanie: Rys. 3 Strefy TR 43 i TR 47.

5) Obniżenie dolnej granicy istniejącej strefy TR 59 nad ATZ Białystok Krywlany (EPBK)

Zmiana zakłada obniżenie dolnej granicy istniejącej strefy TR 59 o granicach poziomych:

1. 53°07'43''N 023°04'31''E
2. dalej łuk o promieniu 10.0 km i środku w punkcie: 53°06'00''N 023°13'00''E
3. 53°04'03''N 023°04'39''E
1. 53°07'43''N 023°04'31''E

oraz granicach pionowych 5500 ft AMSL - FL145,
do granic pionowych GND-FL145.

Dodatkowo, dla zachowania jednolitości z ATZ EPBK, zmiana granic poziomych strefy TR 59: koło ze środkiem o współrzędnych 53°06'05''N 023°10'14''E i promieniu 10 km.

Przestrzeń w ATZ EPBK jest klasy G – brak konieczności nawiązywania łączności podczas przelotu. Powyżej ATZ EPBK strefa TR 59 przeznaczona na skoki spadochronowe - brak zapewnienia bezpieczeństwa skoczkom w ATZ EPBK. Przestrzeń powietrzna w strefie TR 59 pozostanie przestrzenią niesklasyfikowaną. Wlot za zgodą Użytkownika strefy. W czasie aktywności łączność w strefie na częstotliwości: BIAŁYSTOK RADIO 118.450 MHz.

Zobrazowanie: Rys. 4 Strefa TR 59.

6) Wprowadzenie strefy TRA nad lotniskiem Lubin (EPLU) – TR 30


Zmiana zakłada wprowadzenie strefy TR 30 – koło ze środkiem w punkcie o współrzędnych: 51°25'23''N 016°11'46''E i promieniu 3 NM oraz granicach pionowych GND-FL145. Łączność w strefie będzie utrzymywana na częstotliwości: LUBIN RADIO 122.405MHz. Strefa TR 30 znajduje się wewnątrz ATZ EPLU – podczas aktywności strefy ATZ EPLU będzie nieaktywny. Kolizyjność ze strefą wojskową TS 07D. Priorytety: w tygodniu TS 07D, w weekendy i święta TR 30. Strefa zostanie wyznaczona na potrzeby skoków spadochronowych Aeroklubu Zagłębia Miedziowego. Strefa zostanie opublikowana jako niesklasyfikowana.

Zobrazowanie: Rys. 5 Strefa TR 30.

7) Podniesienie górnej granicy istniejącej strefy TR 170 nad lotniskiem Radawiec (EPLR)

Zmiana zakłada podniesienie górnej granicy strefy TR 170 o granicach poziomych:

2. 51°09'04''N 022°13'56''E
3. 51°12'06''N 022°13'39''E
4. 51°14'37''N 022°14'10''E
5. 51°16'22''N 022°20'52''E
6. 51°16'15''N 022°21'51''E
7. 51°15'32''N 022°27'29''E
8. 51°14'11''N 022°27'56''E
9. 51°07'22''N 022°30'13''E
10. 51°06'13''N 022°24'28''E
11. 51°06'09''N 022°16'40''E 1. 51°09'04''N 022°13'56''E

oraz granicach pionowych: GND-2500 ft AMSL,
do granic pionowych GND-FL145.

Łączność w strefie będzie utrzymywana na częstotliwości: RADAWIEC RADIO 122.405. MHz. Strefa w granicach pionowych GND-FL145 możliwa do zamawiania i aktywacji tylko poza czasem aktywności TWR EPLB. Strefa wyznaczona na potrzeby skoków spadochronowych Aeroklubu Lubelskiego w Radawcu. Strefa postanie opublikowana jako niesklasyfikowana.

Zobrazowanie: Rys. 6 Strefa TR 170.

8) Wprowadzenie strefy TRA w rejonie m. Lidzbark Warmiński – TR 56

Zmiana zakłada wprowadzenie strefy TR 56 - koło ze środkiem w punkcie o współrzędnych 54°07'51"N 020°32'09"E i promieniu 5 km oraz granicach pionowych GND-FL135. Kolizyjność strefy: TS 01 BC, TR 53A, TR 85 i MRT 114 zostanie uzgodniona w przypadku kolizyjnych zamówień w późniejszym terminie. Strefa zostanie wyznaczona na potrzeby skoków spadochronowych. Strefa zostanie opublikowana jako niesklasyfikowana.

Zobrazowanie: Rys. 7 Strefa TR 56.

9) Wprowadzenie strefy TRA nad lotniskiem Poznań-Bednary (EPPB) – TR 58

Zmiana zakłada wprowadzenie strefy TR 58 - koło ze środkiem o współrzędnych 52°32'10"N 017°12'51"E i promieniu 3 NM oraz granicach pionowych GND-FL145. Strefa wydzielona z ATZ EPPK. Strefa kolizyjna z TR 11C – uzgodnienia w przypadku kolizyjnych zamówień w późniejszym terminie. Łączność w strefie będzie utrzymywana na częstotliwości: BEDNARY RADIO 120.415 MHz. Strefa zostanie wyznaczona na potrzeby skoków spadochronowych. Strefa zostanie opublikowana jako niesklasyfikowana.

Zobrazowanie: Rys. 8 Strefa TR 58.

10) Obniżenie dolnej granicy istniejącej strefy TR 22A nad MCTR Inowrocław (EPIR)

Zmiana zakłada obniżenie dolnej granicy istniejącej strefy TR 22A o granicach pionowych 2000 ft AMSL-FL135 do dolnej granicy: GND. Strefa w zakresie wysokości GND-FL135 możliwa do zamawiania i aktywacji tylko poza czasem pracy MIL TWR EPIR oraz MIL APP EPIR (przestrzeń niesklasyfikowana). W pozostałym czasie strefa TR 22A dostępna w granicach pionowych 2000 ft AMSL-FL135. Strefa wydzielona na potrzeby skoków spadochronowych. Strefa pozostanie opublikowana jako przestrzeń klasy D.

Zobrazowanie: Rys. 9 Strefa TR 22A.

11) Podniesienie górnej granicy istniejącej strefy TR 18 oraz wprowadzenie strefy TR 177 w rejonie m. Garwolin.

Zmiana zakłada podniesienie górnej granicy istniejącej strefy TR 18, na potrzeby działalności szkoleniowej prowadzonej przez podmiot FN Aviation, do wysokości 2000ft (obecnie 1500ft) oraz wprowadzenie nowej strefy TR 177 w zakresie GND-3500ft w rejonie miejscowości Garwolin. Łączność w strefie TR 18 będzie utrzymywana na częstotliwości: Sobienie RADIO 135.175 MHz. Strefy zostaną opublikowane jako niesklasyfikowane.

Zobrazowanie: Rys. 10 Strefy TR 18 i TR 177.

12) Wprowadzenie strefy TRA nad lądowiskiem Brzeska Wola (EPBI) – TR 17

Zmiana zakłada wprowadzenie strefy TR 17 - koło ze środkiem o współrzędnych 51°36'49”N 021°00'21”E i promieniu 5 km oraz granicach pionowych GND-6500 ft AMSL. Łączność w strefie będzie utrzymywana na częstotliwości: 122.835 MHz. Strefa wyznaczona na potrzeby lotów sportowo - rekreacyjnych: samolotowych, szybowcowych oraz paralotniowych. Strefa zostanie opublikowana jako niesklasyfikowana.

Zobrazowanie: Rys. 11 Strefa TR 17


2. UZASADNIENIE:

W ww. przypadkach wprowadzenie stref TRA ma na celu zabezpieczenie działań prowadzonych w przedmiotowych strefach, tj. czasowe oddzielenie ruchu prowadzonego w ramach tych działań od innego ruchu oraz w celu zapewnienia pozostałym użytkownikom przestrzeni powietrznej odpowiednich informacji na temat prowadzonych aktywności.


Planowany termin wprowadzenia zmiany: 21 kwietnia 2022 r.Rys. 1 Zobrazowanie zmian - Strefa TR 41.Rys. 2 Zobrazowanie zmian - Strefa TR 42.


Rys. 3 Zobrazowanie zmian - Strefy TR 43 i TR 47.


Rys. 4 Zobrazowanie zmian - Strefa TR 59.Rys. 5 Zobrazowanie zmian - Strefa TR 30.


Rys. 6 Zobrazowanie zmian - Strefa TR 170.


Rys. 7 Zobrazowanie zmian - Strefa TR 56.


Rys. 8 Zobrazowanie zmian - Strefa TR 58.


Rys. 9 Zobrazowanie zmian - Strefa TR 22A.
Rys. 10 Zobrazowanie zmian - Strefy TR 18 oraz TR 177.
Rys. 11 Zobrazowanie zmian – Strefa TR 17.


Konsultacje zakończone.


Formularz konsultacyjny PAŻP dostępny jest tutaj (LINK). Wypełniony należy przesłać na adres: asm1@pansa.pl lub faksem na numer +48 22 574 57 29.

Głos w konsultacjach społecznych można oddać również za pomocą formularza poniżej. Państwa opinia zostanie bezpośrednio przekazana do PAŻP.

comments powered by Disqus