Konsultacje społeczne PAŻP: Wprowadzenie stref TRA w celu zabezpieczenia lotów UAV dla Wojsk Obrony Terytorialnej w FIR EPWW

Konsultacje społeczne PAŻP: Wprowadzenie stref TRA w celu zabezpieczenia lotów UAV dla Wojsk Obrony Terytorialnej w FIR EPWW

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej skierowała do konsultacji społecznych projekt wprowadzenia stref TRA w celu zabezpieczenia lotów UAV (bezzałogowych statków powietrznych) dla Wojsk Obrony Terytorialnej w FIR EPWW.

Po zakończeniu okresu konsultacji, na podstawie przesłanych przez użytkowników zgłoszeń, PAŻP przeprowadzi analizę możliwości dokonania zmian przedmiotowego projektu. W przypadku znaczących propozycji zmian, PAŻP może wydłużyć standardowy czas przeznaczony na zbieranie uwag do projektu.


ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:

Wprowadzane strefy nie są przeznaczone do stałej ani codziennej aktywności w ciągu roku. Przewidziana jest aktywność stref wyłącznie w trakcie trwania lotów szkolnych i treningowych organizowanych przez Wojska Obrony Terytorialnej.

1) Wprowadzenie stref TRA w rejonie m Białystok – TR 175, TR 176, TR 177


Zmiana zakłada wprowadzenie:

  • strefy TR 175 – koło o promieniu 5 km ze środkiem w punkcie o współrzędnych 52°54'33"N 023°05'07"E oraz granicach pionowych GND – 3600 ft AMSL;
  • strefy TR 176 – koło o promieniu 4 km ze środkiem w punkcie o współrzędnych 52°54'14"N 023°18'15"E oraz granicach pionowych GND – 3600 ft AMSL;
  • strefy TR 177 – o granicach poziomych:

53°00'53"N 022°57'19"E
53°04'25"N 022°57'42"E
53°05'56"N 022°50'12"E
53°07'46"N 022°52'51"E
53°07'18"N 023°00'26"E
53°00'42"N 023°03'21"E
53°00'53"N 022°57'19"E

oraz granicach pionowych GND – 3600 ft AMSL.

Strefy zostaną wyznaczona na potrzeby lotów UAV 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Strefy zostaną opublikowana jako niesklasyfikowane. Jednocześnie będzie aktywna tylko jedna strefa. Łączność telefoniczna w strefie będzie zapewniana przez Organizatora.
Zobrazowanie: Rys. 1 Strefy TR 175-177.

2) Wprowadzenie strefy TRA w rejonie m. Lublin – TR 178 i w rejonie m. Zamość - TR 179

Zmiana zakłada wprowadzenie:

  • strefy TR 178 – o graniach poziomych:

50°44’49’’N 023°14’40’’E
50°46’55’’N 022°57’09’’E
50°58’10’’N 023°18’00’’E
50°57’06’’N 023°41’08’’E
50°44’49’’N 023°14’40’’E

oraz granicach pionowych GND – 3500 ft AMSL;

  • strefy TR 179 – o granicach poziomych:

50°46'25"N 023°18'54"E
50°46'54"N 023°10'52"E
50°53'30"N 023°11'30"E
50°53'50"N 023°21'35"E
50°46'25"N 023°18'54"E

oraz granicach pionowych GND – 3500 ft AMSL.

Strefy zostaną wyznaczone na potrzeby lotów UAV JW 5444 LUBLIN. Łączność telefoniczna w strefie będzie zapewniana przez Organizatora. Strefa zostanie opublikowana jako niesklasyfikowana.
Zobrazowanie: Rys. 2 Strefy TR 178-179.

3) Wprowadzenie strefy TRA w rejonie m. Białobrzegi – TR 184AB

Zmiana zakłada wprowadzenie:

  • strefy TR 184A – o granicach poziomych:

51°50'22"N 020°52'06"E
51°40'15"N 020°56'22"E
51°40'00"N 020°51'33"E
51°45'00"N 020°46'00"E
51°50'23"N 020°50'27"E
51°50'22"N 020°52'06"E

oraz granicach pionowych GND – 3500 ft AMSL;

  • strefy TR 184B – o granicach poziomych:

51°39’59”N 020°51’33”E
51°40’14”N 020°56’22”E
51°39’17”N 020°58’06”E
51°39’05”N 020°53’17”E
51°39’59”N 020°51’33”E

oraz granicach pionowych GND – 1000 ft AMSL.

Segment „B” wyznaczony do startów/ lądowań UAV.
Strefy zostaną wyznaczone na potrzeby lotów UAV Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej. Łączność telefoniczna w strefie będzie zapewniana przez Organizatora. Strefa zostanie opublikowana jako niesklasyfikowana.
Zobrazowanie: Rys. 3 Strefa TR 184AB.

4) Wprowadzenie strefy TRA w rejonie m. Ciechanów – TR 185


Zmiana zakłada wprowadzenie strefy TR 185 - koło o promieniu 6 NM i środku o współrzędnych 52°59’15“N 020°36’00”E oraz granicach pionowych GND–FL 95. Strefa zostanie wyznaczone na potrzeby lotów UAV JW 5448 CIECHANÓW oraz realizatora projektu stratosferycznego „Cloudless”. Łączność telefoniczna w strefie będzie zapewniana przez Organizatora. Strefa zostanie opublikowana jako niesklasyfikowana.

Strefa kolizyjna z TS 02B. Priorytety: w okresie 01 MAY – 31 AUG strefa TR 185 nie posiada priorytetu nad TS 02B w godzinach kolizyjnych (07:00 – 09:00) UTC. W okresie 01 SEP – 30 APR strefa TR 185 możliwa do zamawiania, poza czasem aktywności strefy EPTS 02B w godzinach 0800-1000 (0700-0900) UTC, wyłącznie w przedziale wysokości GND – 3500 ft AMSL.
Zobrazowanie: Rys. 4 Strefa TR 185.

5) Wprowadzenie strefy TRA w rejonie m. Bydgoszcz – TR 186

Zmiana zakłada wprowadzenie strefy TR 186 – o granicach poziomych:

53°13'01"N 017°37'29"E
53°20'21"N 017°52'04"E
53°20'17"N 018°11'43"E
53°16'08"N 018°01'29"E
53°11'44"N 017°50'44"E
50°46'25"N 023°18'54"E

oraz granicach pionowych GND – 3600 ft AMSL.

Strefa zostanie wyznaczone na potrzeby lotów UAV 8. Kujawko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Łączność telefoniczna w strefie będzie zapewniana przez Organizatora. Strefa zostanie opublikowana jako niesklasyfikowana.
Zobrazowanie: Rys. 5 Strefa TR 186.


2. UZASADNIENIE:

W ww. przypadkach wprowadzenie stref TRA ma na celu zabezpieczenie działań prowadzonych w przedmiotowych strefach, tj. czasowe oddzielenie ruchu prowadzonego w ramach tych działań od innego ruchu oraz w celu zapewnienia pozostałym użytkownikom przestrzeni powietrznej odpowiednich informacji na temat prowadzonych aktywności.
Zobrazowanie: Rys. 1 Strefy TR 175-177.
Rys. 2 Strefy TR 178-179.


Rys. 3 Strefa TR 184AB.

Rys. 4 Strefa TR 185.
Rys. 5 Strefa TR 186.


Planowany termin wprowadzenia zmiany: 21 kwietnia 2022r.


Konsultacje zakończone.


Formularz konsultacyjny PAŻP dostępny jest tutaj (LINK). Wypełniony należy przesłać na adres: asm1@pansa.pl lub faksem na numer +48 22 574 57 29.

Głos w konsultacjach społecznych można oddać również za pomocą formularza poniżej. Państwa opinia zostanie bezpośrednio przekazana do PAŻP.

comments powered by Disqus