You must login to view this form.

Konsultacje społeczne PAŻP: Wprowadzenie ATZ EPBY

Konsultacje społeczne PAŻP wprowadzenia ATZ EPBY

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej skierowała do konsultacji społecznych projekt wprowadznia ATZ EPBY.

Po zakończeniu okresu konsultacji, na podstawie przesłanych przez użytkowników zgłoszeń, PAŻP przeprowadzi analizę możliwości dokonania zmian przedmiotowego projektu. W przypadku znaczących propozycji zmian, PAŻP może wydłużyć standardowy czas przeznaczony na zbieranie uwag do projektu.


CEL:

Celem zmiany jest umożliwienie funkcjonowania planowanej lotniskowej służbie informacji powietrznej (AFIS) wokół lotniska Bydgoszcz – Szwederowo poza godzinami pracy TWR. Analogiczne rozwiązanie stosowane jest już obecnie na lotniskach w Modlinie (EPMO), Olsztynie (EPSY), Radomiu (EPRA).

ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:

Obecnie wokół lotniska w Bydgoszczy opublikowana jest strefa CTR (GND – 1800ft AMSL) oraz trzysegmentowe TMA Bydgoszcz. Proceduralną służbę kontroli lotniska i proceduralną służbę kontroli zbliżania zapewnia w nich organ TWR EPBY. Służba kontroli ruchu lotniczego zapewniana jest w CTR i TMA Bydgoszcz w godzinach opublikowanych w AIP Polska (MON-FRI: 0700-2400 LOC oraz SAT-SUN: 0700-2100 LOC). Ponadto w granicach tożsamych z CTR i TMA Bydgoszcz obowiązują strefy obowiązkowej łączności radiowej RMZ (AIP ENR 2.1.3) – poza godzinami pracy TWR. W praktyce przez całą dobę istnieje zatem obowiązek nawiązania łączności ze służbami ruchu lotniczego.

Proponowane jest utworzenie ATZ EPBY GND-5500ft AMSL i w granicach poziomych pokrywających się z CTR EPBY. Lotniskowa służba informacji powietrznej (AFIS) zapewniana w niej będzie poza godzinami pracy TWR. Struktury przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska przedstawia rys. 1.


Przestrzeń ATZ będzie sklasyfikowana jako G, nie ma konieczności modyfikacji granic rejonów Szubin Area oraz EP P8.

Z uwagi na analogię granic poziomych nie jest wymagana również modyfikacja strefy RMZ, a obecne zapisy w AIP Polska są wystarczające dla zachowania wymogu kontaktu radiowego w całej przestrzeni proponowanego ATZ EPBY.

UZASADNIENIE:


Zmiana realizowana jest na wniosek Zarządzającego Lotniskiem Bydgoszcz, uzasadniony przygotowaniami do założenia własnej lotniskowej służby informacji powietrznej. Analogiczne rozwiązanie (publikacja CTR i ATZ o tych samych granicach) stosowane jest obecnie na lotnisku w Modlinie, Szymanach, Radomiu. Górna granica ATZ EPBY określona została tak, by ułatwić treningowe wykonywanie procedur IAP poza godzinami aktywności CTR/TMA.


Termin zakończenia konsultacji: 9 grudnia 2018 r. Planowany termin wprowadzenia zmian: wiosna 2019 r.

Konsultacje zakończone. Wasze głosy zostały przekazane do PAŻP.


Formularz konsultacyjny PAŻP dostępny jest tutaj (LINK) Wypełniony należy przesłać na adres: asm1@pansa.pl lub faksem na numer +48225745729.

Głos w konsultacjach społecznych można oddać również za pomocą formularza poniżej. Państwa opinia zostanie bezpośrednio przekazana do PAŻP.

comments powered by Disqus