Konsultacje społeczne PAŻP: Reorganizacja tras lotnictwa wojskowego (MRT)

Konsultacje społeczne PAŻP reorganizacji tras lotnictwa wojskowego (MRT)

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej skierowała do konsultacji społecznych projekt  reorganizacji tras lotnictwa wojskowego (MRT).

Po zakończeniu okresu konsultacji, na podstawie przesłanych przez użytkowników zgłoszeń, PAŻP przeprowadzi analizę możliwości dokonania zmian przedmiotowego projektu. W przypadku znaczących propozycji zmian, PAŻP może wydłużyć standardowy czas przeznaczony na zbieranie uwag do projektu.


1.CEL

Przedmiotowa zmiana w przestrzeni powietrznej ma na celu utworzenie dodatkowych segmentów tras lotnictwa wojskowego (MRT) na potrzeby szkolenia lotniczego (przebieg tras na załączonych mapkach).


2. ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:

Zakres planowanych do wprowadzenia zmian obejmuje utworzenie tras MRT w rejonie lotniska EPDE (na potrzeby 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego), w rejonie lotniska EPLY (na potrzeby 7 Dywizjonu Lotniczego), w rejonie lotniska EPTM (na potrzeby 7 Dywizjonu Lotniczego). Segmenty tras MRT zostaną opisane współrzędnymi. Granice pionowe segmentów będą wynosiły od GND do 1800 ft AMSL lub 2500 ft AMSL. Wszystkie segmenty tras MRT znajdować się będą w przestrzeni powietrznej klasy G.

Dodatkowo, w miejscu łączenia poszczególnych segmentów, konieczne było wprowadzenie dodatkowych elementów, stanowiących łącznik pomiędzy segmentami MRT. Ze względu na dołączenie utworzonych segmentów do istniejącej siatki, niektóre segmenty tras zostały podzielone lub zmienią współrzędne (MRT 7, MRT 118).


3. UZASADNIENIE:

Wprowadzenie przedmiotowej zmiany jest niezbędne w celu umożliwienia szkolenia personelu lotniczego lotnictwa wojskowego.

Rys. 1 – zobrazowanie MRT 144 na potrzeby 7 Dywizjonu Lotniczego.


Rys. 2 – zobrazowanie MRT 145-150 na potrzeby 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego. Jednocześnie nastąpi likwidacja segmentów MRT 5,6,8. Korekta granic poziomych MRT 7.


Rys. 3 – zobrazowanie MRT 150 na potrzeby 41 Bazy Lotniczej


Rys. 4 – zobrazowanie MRT 151-156 na potrzeby 7 Dywizjonu Lotniczego (lotnisko EPTM). Zmiana granic poziomych MRT 118. W wyniku podziału MRT 118 utworzenie MRT 155 i 156. Jednocześnie likwidacja MRT 9 i 10.


Planowany termin wprowadzenia zmiany: 21 kwietnia 2022r.


Konsultacje zakończone.


Formularz konsultacyjny PAŻP dostępny jest tutaj (LINK). Wypełniony należy przesłać na adres: asm1@pansa.pl lub faksem na numer +48 22 574 57 29.

Głos w konsultacjach społecznych można oddać również za pomocą formularza poniżej. Państwa opinia zostanie bezpośrednio przekazana do PAŻP.

comments powered by Disqus