You must login to view this form.

Konsultacje społeczne PAŻP: Reorganizacja tras lotnictwa wojskowego (MRT)

Konsultacje społeczne PAŻP reorganizacji tras lotnictwa wojskowego (MRT)

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej skierowała do konsultacji społecznych projekt reorganizacji tras lotnictwa wojskowego (MRT).

Po zakończeniu okresu konsultacji, na podstawie przesłanych przez użytkowników zgłoszeń, PAŻP przeprowadzi analizę możliwości dokonania zmian przedmiotowego projektu. W przypadku znaczących propozycji zmian, PAŻP może wydłużyć standardowy czas przeznaczony na zbieranie uwag do projektu.


CEL:

Przedmiotowa zmiana w przestrzeni powietrznej ma na celu utworzenie dodatkowych segmentów tras lotnictwa wojskowego (MRT) na potrzeby szkolenia lotniczego (przebieg tras na załączonych mapkach).

ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:


Zakres planowanych do wprowadzenia zmian obejmuje utworzenie tras MRT w rejonie lotniska EPKK (na potrzeby 8 Bazy Lotnictwa Transportowego), w rejonie lotniska EPPR (na potrzeby 49 Bazy Lotniczej), w rejonach EPD 27 i TRA 143 (na potrzeby 7 Eskadry Działań Specjalnych) i w rejonie TSA 05 (na potrzeby 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego). Segmenty tras MRT zostaną opisane współrzędnymi. Granice pionowe segmentów będą wynosiły od GND do 1800 ft AMSL lub 2300 ft AMSL oraz 3500 ft AMSL (MRT 117).

Wszystkie segmenty tras MRT znajdować się będą w przestrzeni powietrznej klasy G. Dodatkowo, w miejscu łączenia poszczególnych segmentów, konieczne było wprowadzenie dodatkowych elementów, stanowiących łącznik pomiędzy segmentami MRT. Ze względu na dołączenie utworzonych segmentów do istniejącej siatki, niektóre segmenty tras zostały podzielone lub zmienią współrzędne.

UZASADNIENIE:


Wprowadzenie przedmiotowej zmiany jest niezbędne w celu umożliwienia szkolenia personelu lotniczego lotnictwa wojskowego.


Termin zakończenia konsultacji: 9 grudnia 2018 r. Planowany termin wprowadzenia zmian: 25 kwietnia 2019 r.

Konsultacje zakończone. Wasze głosy zostały przekazane do PAŻP.


Formularz konsultacyjny PAŻP dostępny jest tutaj (LINK). Wypełniony należy przesłać na adres: asm1@pansa.pl lub faksem na numer +48225745729.

Głos w konsultacjach społecznych można oddać również za pomocą formularza poniżej. Państwa opinia zostanie bezpośrednio przekazana do PAŻP.

comments powered by Disqus