Konsultacje społeczne PAŻP projektu modyfikacji granic poziomych segmentu A TMA Rzeszów

Konsultacje społeczne PAŻP projektu modyfikacji granic poziomych segmentu A TMA Rzeszów / styczeń 2018

Informujemy, iż Polska Agencja Żeglugi Powietrznej skierowała do konsultacji społecznych projekt projektu modyfikacji granic poziomych segmentu A TMA Rzeszów oraz zmiany w trasach i punktach VFR.

W przypadku znaczących propozycji zmian, PAŻP może wydłużyć standardowy czas przeznaczony na zbieranie uwag do projektu. Po zakończeniu okresu konsultacji, na podstawie przesłanych przez użytkowników zgłoszeń, PAŻP przeprowadzi analizę możliwości dokonania zmian przedmiotowego projektu.


Termin zakończenia konsultacji to 17.01.2018 r. Konsultacje zakończone


CEL

W związku z planowanym wprowadzeniem procedur GNSS dla lotniska Mielec EPML niezbędne jest dostosowanie przestrzeni TMA Rzeszów tak, aby trasy nominalne tych procedur wraz z ich pierwszorzędnymi przestrzeniami chronionymi znalazły się poza przestrzenią odpowiedzialności organu TWR EPRZ.

Ponadto organ TWR EPRZ wnosi o optymalizację sieci tras VFR wraz z modyfikacją rozmieszczenia punktów VFR w rejonie Rzeszowa oraz wprowadzenie zapisów do AIP dotyczących ustanowienia procedury utraty łączności w locie VFR.


ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:

Zmiana granic poziomych TMA Rzeszów segment A:

Wymagana jest zmiana przebiegu północno-zachodniej granicy segmentu A TMA Rzeszów w rejonie miejscowości Przyłęk i Kolbuszowa mająca na celu podwyższenie dolnej granicy TMA w tym rejonie do 3500ft AMSL. Proponowana zmiana przedstawiona jest na rysunku 1.

Reorganizacja tras i sieci punktów VFR w rejonie Rzeszowa

Na wniosek służby TWR EPRZ proponowana jest reorganizacja tras oraz sieci punktów VFR zgodnie z rysunkiem 2 oraz opisem poniżej:

  • Usunięcie punktów CHARLIE, DELTA, INDIA oraz ZULU;
  • Dodanie punktów GOLF, JULIET, QUEBEC, ROMEO, YANKEE zgodnie z mapą z rys. 2;
  • Przesunięcie punktu WHISKEY o 700m w kierunku południowym nad charakterystyczne skrzyżowanie dróg w rejonie Sędziszowa Młp.
  • Korekta sieci tras VFR zgodnie z mapą z rys. 2;
  • Dodanie dwóch punktów oczekiwania w locie VFR po południowej stronie lotniska (punkty YANKEE i QUEBEC);
  • Dodanie zapisów do AIP ustanawiających procedurę utraty łączności w locie VFR;
  • Korekta pisarska – zmiana nazwy punktu „OSKAR” na „OSCAR”.

UZASADNIENIE

Modyfikacja przebiegu granic segmentu A TMA Rzeszów umożliwi wykonywanie procedur dolotowych GNSS do RWY 27 lotniska w Mielcu (planowane wprowadzenie w 2018 roku) w całości poza przestrzenią odpowiedzialności TWR EPRZ. Zmiana nie wpłynie na wymagane zabezpieczenie opublikowanych lub planowanych do wprowadzenia procedur SID/STAR/IAP dla lotniska Rzeszów Jasionka.

Nadrzędnym celem reorganizacji sieci tras VFR jest zmniejszenie obciążenia ruchem lotniczym obecnego punktu VFR SIERRA poprzez skanalizowanie ruchu lotniczego dolatującego z kierunków południowo-zachodnich, południowych i południowo wschodnich, a także dostosowanie lokalizacji punktów VFR do zmian granic TMA z wiosny 2017 roku. Propozycja opracowana została przez organ TWR EPRZ w konsultacji z głównymi użytkownikami lotniska prowadzącymi tam działalność szkoleniową.


Formularz konsultacyjny PAŻP dostępny jest tutaj (LINK). Wypełniony należy przesłać na adres: asm1@pansa.pl lub faksem na numer +48225745729.

Głos w konsultacjach społecznych można oddać również za pomocą formularza poniżej. Państwa opinia zostanie bezpośrednio przekazana do PAŻP.


PLANOWANY TERMIN WEJŚCIA W ŻYCIE - AIRAC – 26.04.2018 r.

comments powered by Disqus