Konsultacje społeczne PAŻP: Modyfikacja sieci punktów i tras VFR w CTR EPBY

Konsultacje społeczne PAŻP: Modyfikacja sieci punktów i tras VFR w CTR EPBY

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej skierowała do konsultacji społecznych projekt modyfikacji sieci punktów i tras VFR w CTR EPBY.

Po zakończeniu okresu konsultacji, na podstawie przesłanych przez użytkowników zgłoszeń, PAŻP przeprowadzi analizę możliwości dokonania zmian przedmiotowego projektu. W przypadku znaczących propozycji zmian, PAŻP może wydłużyć standardowy czas przeznaczony na zbieranie uwag do projektu.


CEL

Celem zmiany jest poprawa przepływu ruchu VFR w obrębie CTR EPBY. W zakres zmiany wchodzi dodanie trzech nowych punktów o roboczych nazwach PAPA, ROMEO, LIMA, ustanowienie holdingu w ROMEO oraz połączenie tych punktów z istniejącą obecnie siecią tras VFR dla lotniska EPBY. Zmiana obejmuje także modyfikację lokalizacji punktu CHARLIE i przypisanie go do ATZ EPTO.


ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:

Utworzenie punktów VFR:

 • PAPA – skrzyżowanie Pawłówek/Osowa Góra;
 • ROMEO – stacja kolejowa Rynkowo-Wiadukt;
 • LIMA – miasto Łabiszyn.
 • Utworzenie holdingu na nowotworzonym punkcie ROMEO.

Modyfikacja sieci tras VFR:

 • podzielenie trasy OSCAR-NOVEMBER na odcinki OSCAR-PAPA i PAPA-NOVEMBER;
 • podzielenie trasy NOVEMBER-EPBY na odcinki NOVEMBER-ROMEO i ROMEO-EPBY;
 • utworzenie odcinków PAPA-ROMEO i LIMA-SIERRA.
 • Przesunięcie punktu Charlie oraz zmiana jego nazwy wraz z przypisaniem go do ATZ EPTO.

 
         Rys. 1: Planowane modyfikacje sieci tras VFR w rejonie EPBY


UZASADNIENIE

Celem zmiany jest poprawa przepływności ruchu VFR w rejonie lotniska EPBY:

 • Utworzenie punktu PAPA uzasadnione jest optymalizacją dolotów do RWY08.
 • Utworzenie punktu ROMEO wraz z holdingiem poprawi efektywność operacji na RWY 26 oraz dodatkowo przesunie lokalizację punktu oczekiwania ok. 3 km bliżej lotniska, co ma istotne znaczenie dla optymalizacji dolotów. Z uwagi na niewielką odległość pomiędzy holdingami na punktach NOVEMBER i ROMEO, nie powinny one być wykorzystywane równocześnie na tych samych wysokościach.
 • Utworzenie punktu LIMA alternatywnego dla KILO i WHISKEY pozwoli na optymalizację dolotów/odlotów w kierunkach południowych.
 • Przesunięcie punktu Charlie pozwoli na redukcję ryzyka związanego z naruszeniem przez załogi a/c stref EP D33, ATZ EPTO oraz EPIR.

Konsultacje zakończone.


Głos w konsultacjach społecznych można oddać za pomocą formularza poniżej. Państwa opinia zostanie bezpośrednio przekazana do PAŻP.

comments powered by Disqus