Konsultacje społeczne PAŻP: Modyfikacja granic TMA Poznań, MTMA Powidz, TSA 08, TSA 28 i UTMA Gdańsk

Konsultacje społeczne PAŻP: Modyfikacja granic TMA Poznań, MTMA Powidz, TSA 08, TSA 28 i UTMA Gdańsk

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej skierowała do konsultacji społecznych projekt modyfikacji granic TMA Poznań, MTMA Powidz, TSA 08, TSA 28 i UTMA Gdańsk.

Po zakończeniu okresu konsultacji, na podstawie przesłanych przez użytkowników zgłoszeń, PAŻP przeprowadzi analizę możliwości dokonania zmian przedmiotowego projektu. W przypadku znaczących propozycji zmian, PAŻP może wydłużyć standardowy czas przeznaczony na zbieranie uwag do projektu


CEL:

Planowane zmiany obejmują:

 • modyfikację granic TMA Poznań North i TMA Poznań South, co pośrednio wpływa na granice operacyjne UTMA Gdańsk i ACC (opublikowane w AIP z wyłączeniem m. in. TMA Poznań North);
 • rozciągnięcie segmentu TMA Poznań D nad zachodnią część TMA Bydgoszcz;
 • dodanie segmentu MTMA Powidz;
 • korekta granic zewnętrznych i dostosowanie granic TSA 08 i TSA 28 do przebiegu granic TMA Poznań/Gdańsk/Bydgoszcz i zamiana TSA 08 na TRA.

ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:

Planowane zmiany struktur przestrzeni powietrznej obejmują: TMA Poznań North i South oraz segmentów TSA 08 i TSA28. Ponadto, projekt obejmuje również utworzenie dodatkowego segmentu MTMA Powidz. Ze zmiany granic TMA Poznań North wynika pośrednio zmiana przestrzeni odpowiedzialności APP Gdańsk, ponieważ UTMA Gdańsk opublikowane jest z wyłączeniem m.in. TMA Poznań North oraz włączenie niewielkich wolumenów przestrzeni odpowiedzialności ACC do TMA Poznań.

Klasa przestrzeni powietrznej pozostaje bez zmian, a wszystkie obecnie opublikowane procedury mieszczą się w nowych granicach zmienianych struktur przestrzeni powietrznej.

W przedmiotowym rejonie planowane są następujące zmiany struktur przestrzeni powietrznej: 

 • Poszerzenie segmentu D TMA Poznań North w kierunku wschodnim (rys. 1)
 • Poszerzenie segmentu G TMA Poznań South w rejonie punktu UVIVI (rys.1)
 • Poszerzenie segmentu C TMA Poznań North w kierunku północnym (rys. 1)
 • Rozciągnięcie segmentu TMA Poznań D nad zachodnią część TMA Bydgoszcz (rys. 1)
 • Dodanie segmentu D MTMA Powidz w zakresie wysokości 3500-6500ft AMSL (rys. 1)
 • Modyfikacja przebiegu granic TSA 08 (rys. 2), w tym:
 • a. Reorganizację segmentów
 • b. Zamianę TSA na TRA
 • c. Korektę granic zewnętrznych oraz dostosowanie granic między segmentami do przebiegu granic TMA Poznań/Gdańsk/Bydgoszcz
 • Modyfikacja granic TSA 28 zgodnie z obrysem zewnętrznym TSA 08 (rys. 2)
 • Utworzenie nowych punktów koordynacyjnych OAT oraz punktów 5LNC na potrzeby PolFRA.

 


UZASADNIENIE:

W trakcie prac zespołu powołanego w celu zaprojektowania koncepcji procedur i tras dolotowych i odlotowych dla lotnisk EPKS i EPPW stwierdzono, że potrzebne będą zmiany granic poziomych i pionowych TMA PO w celu zabezpieczenia przestrzeni dla ww. procedur.
 
Nowe procedury i trasy dolotowe i odlotowe stanowią spójną koncepcję procedur dolotowych i odlotowych do/z lotniska EPKS tzw. JET ARRIVALS & JET DEPARTURES, a także tzw. FEEDING ROUTES do lotniska EPPW, które stworzą jednolitą sieć tras dolotowych do obu lotnisk z uwzględnieniem aktualnych procedur SID i STAR dla lotniska EPPO oraz pozwolą na uporządkowanie przepływu wojskowego i cywilnego ruchu lotniczego w obrębie TMA Poznań i MTMA Powidz. Kolejnym pozytywnym aspektem będzie zwiększenie efektywności operacji lotniczych z lotniska EPKS dla samolotów odrzutowych (F-16).
 
Należy podkreślić, że wolumen ruchu wojskowego nie zmienił się w związku z obecna sytuacja epidemiologiczną, a nawet odnotowano wzrost ilości operacji wojskowych.


Konsultacje zakończone.


Głos w konsultacjach społecznych można oddać za pomocą formularza poniżej. Państwa opinia zostanie bezpośrednio przekazana do PAŻP.

comments powered by Disqus