Konsultacje społeczne dot. podniesienia górnej granicy CTR EPGD i dolnej granicy TMA Gdańsk A do 2000 ft AMSL

Konsultacje społeczne dot. podniesienia górnej granicy CTR EPGD i dolnej granicy TMA Gdańsk A do 2000 stóp (ft AMSL)

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej skierowała do konsultacji społecznych projekt dotyczący podniesienia górnej granicy CTR EPGD i dolnej granicy TMA Gdańsk A do 2000 stóp (ft AMSL).

Po zakończeniu okresu konsultacji, na podstawie przesłanych przez użytkowników zgłoszeń, PAŻP przeprowadzi analizę możliwości dokonania zmian przedmiotowego projektu. W przypadku znaczących propozycji zmian, PAŻP może wydłużyć standardowy czas przeznaczony na zbieranie uwag do projektu.


CEL

Celem zmiany jest poprawa bezpieczeństwa lotów wykonywanych w obrębie CTR EPGD w związku z pojawieniem się nowych przeszkód, których wysokość dochodzi do 1125ft AMSL.


ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN I UZASADNIENIE:

Planowane jest podniesienie górnej granicy CTR EPGD oraz dolnej granicy TMA Gdańsk A do wysokości 2000ft AMSL. W chwili obecnej obie te granice przebiegają na wysokości 1800ft AMSL. Wobec konieczności zachowania separacji pionowej 1000ft pomiędzy statkami powietrznymi wykonującymi loty w CTR EPGD i TMA Gdańsk, maksymalną możliwą do wykorzystania wysokością lotu w CTR EPGD jest obecnie 1300ft AMSL (z uwagi na konieczność zachowania bufora pionowego od granicy CTR/TMA, równego połowie standardowej separacji pionowej).

Za południową granicą CTR została wzniesiona przeszkoda, o wysokości 1125ft AMSL. Piloci opuszczający CTR z kursem południowym niejednokrotnie zgłaszali, że wykonując lot na wysokości
1300ft AMSL przelecieli niebezpiecznie blisko przeszkody. Z uwagi na tolerancję wskazań wysokościomierza wynoszącą +/-300ft, pojawia się ryzyko potencjalnej kolizji z przeszkodą. Warto również zauważyć, że wysokość samego terenu na południu CTR miejscami przekracza 1000ft.

Proponowana zmiana granic pionowych (bez zmiany granic poziomych obu struktur) przyczyni się do możliwości zwiększenia wysokości lotu w obrębie CTR do 1500ft AMSL, co pozwoli na zwiększenie przewyższenia nad przeszkodą. Ponadto podniesienie dolnej granicy TMA Gdańsk A przyczyni się do zwiększenia dostępności przestrzeni niekontrolowanej w rejonie Gdańska.


Konsultacje zakończone.  Termin wprowadzenia zmian: wiosna 2022 r.


Formularz konsultacyjny PAŻP dostępny jest tutaj (LINK). Wypełniony należy przesłać na adres: asm1@pansa.pl lub faksem na numer +48 22 574 57 29.


Głos w konsultacjach społecznych można oddać również za pomocą formularza poniżej. Państwa opinia zostanie bezpośrednio przekazana do PAŻP.

comments powered by Disqus