Trzy konsultacje społeczne PAŻP zmian w strukturach przestrzeni powietrznej

Konsultacje społeczne PAŻP zmian w strukturach przestrzeni powietrznej Listopad 2019

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej skierowała do konsultacji społecznych projekt zabezpieczenia wybranych stref typu D strefami TSAzmian granic TMA Szczecin i okolicznych struktur przestrzeni powietrznej oraz wprowadzenie stref TRA na potrzeby skoków spadochronowych w FIR EPWW.

Po zakończeniu okresu konsultacji, na podstawie przesłanych przez użytkowników zgłoszeń, PAŻP przeprowadzi analizę możliwości dokonania zmian przedmiotowego projektu. W przypadku znaczących propozycji zmian, PAŻP może wydłużyć standardowy czas przeznaczony na zbieranie uwag do projektu.


Konsultacje zakończone


1. Konsultacje społeczne zabezpieczenia wybranych stref typu D strefami TSA

ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:

 • Zabezpieczenie wybranych stref D - zakres zmian obejmuje wprowadzenie 4 stref TSA zgodnie z poniższymi mapami (TSA 30 – 34). Wszystkie strefy aktywowane będą jedynie kilka razy do roku, na potrzeby wybranych ćwiczeń wojskowych. Jednorazowo nie dłużej, niż kilka godzin aktywności dziennie.
 • Wprowadzenie łącznika pomiędzy TSA 02 i TSA 08 - zakres zmiany obejmuje wprowadzenie strefy TSA zgodnie z poniższą mapą. Strefa aktywowana będzie jedynie kilka razy do roku, na potrzeby wybranych ćwiczeń wojskowych. Jednorazowo nie dłużej, niż kilka godzin aktywności dziennie. Strefa zostanie opisana w AIP jako kolizyjna, aby wymusić konieczność wcześniejszego uzgodnienia aktywacji strefy.
 • Obniżenie TRA 69F - strefa TRA 69F zostaje obniżona z FL95 do GND. Aktywacja poniżej FL95 możliwa jest jedynie w przypadku braku aktywności CTR Mirosławiec i MTMA Mirosławiec na potrzeby ćwiczeń wojskowych.
 • Podwyższenie TRA 160 - strefa TRA 160 zostaje podwyższona z 2500ft do 4500ft na potrzeby działalności wojskowej.

  UZASADNIENIE:

Opublikowanie stref na stałe do AIP pozwoli zmniejszyć liczbę suplementów oraz zwiększy świadomość użytkowników przestrzeni powietrznej odnośnie istniejących stref. W chwili obecnej przedmiotowe strefy były publikowane na przykład na potrzeby ćwiczeń: Eagle Talon, Ramstein Guard, Tobruq Legacy, Dragon, Karakal.


Rys.1, 2, 3 - zobrazowanie zmian

Planowany termin wprowadzenia zmiany: 23 kwietnia 2020 r.


2. Konsultacje społeczne zmian granic TMA Szczecin i okolicznych struktur przestrzeni powietrznej

ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zainicjowała projekt wdrożenia procedur SID, STAR oraz nowych procedur IAP dla lotniska Szczecin-Goleniów. Zmiana podyktowana jest następującymi czynnikami:

 • stale rosnący ruchu wymagający wdrażania nowych rozwiązań zarządzania ruchem na poziomie taktycznym;
 • dostosowanie procedur do standardów europejskich oraz założeń koncepcji PBN;
 • wdrożenie operacyjne elektronicznych pasków postępu lotu na lotnisku EPSC wymagających opracowania procedur SID i STAR.

Tak znacząca zmiana procedur wymaga znaczącej reorganizacji przestrzeni powietrznej TMA Szczecin. Nowe granice zostały zaprezentowane na rysunkach 1 oraz 2. Nowa struktura TMA została dopasowana do projektu procedur SID i STAR celem zabezpieczenia przestrzenią kontrolowaną ich tras nominalnych i pierwszorzędnych przestrzeni chronionych.

Reorganizacja TMA pociąga za sobą następujące zmiany w przestrzeni powietrznej:

 • korekta poziomych granic CTR;
 • korekta granic pionowych i poziomych TFR11;
 • przesunięcie północno-wschodniego wierzchołka TSA10A o ok. 1km z uwagi na przestrzeń chronioną procedury SID;
 • usunięcie TSA13C i korekta granic TSA13B z uwagi na konieczność poszerzenia TMA w tym rejonie;
 • korekta granic MTMA EPSN z uwagi na poszerzenie TMA (północno-zachodnia część MTMA) oraz wprowadzenie nowego segmentu MTMA pomiędzy TMA EPSC, MTMA EPSN i MTMA EPMI dla uproszczenia koordynacji lotów wojskowych w tym rejonie;
 • wprowadzenie nowych punktów wylotowych i wlotowych z/do TMA oraz organizacja ruchu do tych punktów (feeding routes);
 • zmniejszenie ATZ EPSD (zmniejszenie promienia o 1km).

UZASADNIENIE:

W ww. przypadkach wprowadzenie stref TRA ma na celu zabezpieczenie działań prowadzonych w przedmiotowych strefach, tj. czasowe oddzielenie ruchu prowadzonego w ramach tych działań od innego ruchu oraz w celu zapewnienia pozostałym użytkownikom przestrzeni powietrznej odpowiednich informacji na temat prowadzonych aktywności.


Rys. 1, 2 - zobrazowanie zmian

Planowany termin wprowadzenia zmiany: 23 kwietnia 2020 r.


3. Konsultacje społeczne wprowadzenia stref TRA na potrzeby skoków spadochronowych w FIR EPWW

ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:

 • Wprowadzenie strefy TRA nad lotniskiem Kaniów (EPKW) – TRA 176 - zmiana zakłada wprowadzenie strefy TRA 176 o środku w ARP lotniska i promieniu 3NM oraz granicach pionowych GND – 5500ft AMSL. Strefa zostanie wyznaczona na potrzeby skoków spadochronowych. Kolizyjna strefa TRA 131 dla BSP zostanie usunięta z dniem wejścia w życie TRA 176. Strefa zostanie opublikowana jako niesklasyfikowana. Loty w TRA 176 należy wykonywać z ominięciem strefy EP P30. Łączność w strefie TRA będzie utrzymywana z Kaniów Radio (127.730 MHz). Powyżej TRA loty oraz skoki wykonywane będą na bieżącej koordynacji z APP Kraków.
 • Wprowadzenie strefy TRA nad m. Szczurowa – TRA 47 - zmiana zakłada wprowadzenie strefy TRA 47 o granicach poziomych zobrazowanych na rysunku 1 (koło o promieniu 3NM) i granicach pionowych GND – FL145. Strefa zostanie wyznaczona na potrzeby skoków spadochronowych. Strefa zostanie opublikowana jako niesklasyfikowana.

UZASADNIENIE:

W ww. przypadkach wprowadzenie stref TRA ma na celu zabezpieczenie działań prowadzonych w przedmiotowych strefach, tj. czasowe oddzielenie ruchu prowadzonego w ramach tych działań od innego ruchu oraz w celu zapewnienia pozostałym użytkownikom przestrzeni powietrznej odpowiednich informacji na temat prowadzonych aktywności.


Rys. 1, 2 - zobrazowanie zmian

Planowany termin wprowadzenia zmiany: 23 kwietnia 2020 r.


Formularz konsultacyjny PAŻP dostępny jest tutaj (LINK). Wypełniony należy przesłać na adres: asm1@pansa.pl lub faksem na numer +48225745729.

Głos w konsultacjach społecznych można oddać również za pomocą formularza poniżej. Państwa opinia zostanie bezpośrednio przekazana do PAŻP.

 

 

 

 

 

Proszę wybrać temat konsultacji. W przypadku gdyby Pan/Pani chciała zabrać głos w więcej niż jednej konsultacji, prosimy o ponowne otworzenie strony.

comments powered by Disqus