KE: Wybór członków organu weryfikującego skuteczność działania (PRB)

Komisja Europejska

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania ofert w procedurze wyboru członków nowego organu weryfikującego skuteczność działania służb żeglugi powietrznej (ang. Performance Review Body – PRB)

Zmiany w certyfikatach lotniska EPRZ i EPSY

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował że w dniu 11 stycznia 2017 r. Prezes ULC rozszerzył zakres uprawnień wynikających z certyfikatu UE lotniska Rzeszów-Jasionka

Zakończenie akceptowania świadectwa z egzaminów językowych wystawionych przez TSP ENG-NAV

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że polski nadzór przestał akceptować świadectwa z egzaminów językowych wystawione przez organizację TSP ENG-NAV

Zaproszenie na seminarium poświęcone ATO

Seminarium poświęcone ATO

Urząd Lotnictwa Cywilnego serdecznie zaprasza na seminarium poświęcone omówieniu zagadnień związanych z funkcjonowaniem Zatwierdzonych Organizacji Szkolenia (ATO)

Wezwanie do wzięcia udziału w projekcie dotyczącym dronów w ramach programu COSME

COSME - logo

Komisja Europejska poinformowała o możliwości wzięcia udziału w projekcie dotyczącym bezzałogowych statków powietrznych w ramach programu COSME-TOPIC:COS-DRONES-2016-03-02

Dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego dla działalności lotniczej w 2017 roku

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego informuje, iż w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r. podmioty zainteresowane mogą składać wnioski o dofinansowanie przez tutejszy organ zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej

Międzynarodowy ruch pasażerski w 2016 roku

Międzynarodowy ruch pasażerski w 2016 roku (fot. ICAO)

Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) opublikowała wstępne dane dotyczące przewozów pasażerskich w 2016 roku

ULC: Składanie sprawozdań z wykonania zadań lotniczych za 2016 rok

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Urząd Lotnictwa Cywilnego przypomina wszystkim użytkownikom statków powietrznych, które są objętych obowiązkiem rejestracji o obowiązku składania sprawozdań z wykonania zadań lotniczych za 2016 rok

Pokazy lotnicze w sezonie 2016 r. – analiza oraz wnioski i zalecenia

Aerofestival 2016 (fot. aerofestival.pl)

Urząd Lotnictwa Cywilnego zaprasza do zapoznania się z analizą dotyczącą przeprowadzonych pokazów lotniczych w sezonie 2016 r

Podsumowanie aktywności ULC w 2016 roku

Urząd Lotnictwa Cywilnego - siedziba

Koniec roku to czas podsumowań, dlatego Urząd Lotnictwa Cywilnego przedstawia najważniejsze aktywności Urzędu i wydarzenia z zakresu lotnictwa cywilnego w minionym roku

Spotkanie Komitetu ds. zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami

Urząd Lotnictwa Cywilnego

W dniu 21 grudnia 2016 roku w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego odbyło się kolejne spotkanie Komitetu ds. zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami

ULC: Informacja dotycząca operatorów kontroli bezpieczeństwa

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego przypomina, iż zgodnie z § 33 ust. 5 załącznika do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 września 2013 r

Statystyki i analiza przewozów pasażerskich w trzecim kwartale 2016 roku

Liczba pasażerów - wykres (fot. ULC)

Polskie porty lotnicze obsłużyły łącznie w trzech kwartałach 2016 roku ponad 26 mln pasażerów, co stanowi prawie 10% wzrost w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku

EASA: Wydanie trzecie Specyfikacji Certyfikacyjnych dla lotnisk

EASA

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że na stronie internetowej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego została opublikowana Decyzja Dyrektora Wykonawczego EASA nr 2016/027/R

Powołanie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Prezes ULC – Piotr Samson

Prezes Rady Ministrów Beata Szydło, z dniem 22 grudnia 2016 r., powołała Piotra Samsona na stanowisko Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Stawki jednostkowe opłat nawigacyjnych w Polsce w 2017 roku

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformujemował, że od 1 stycznia 2017 r. w Polsce obowiązywały będą następujące stawki jednostkowe opłat terminalowych

NPA 2016-17 – projekt zmiany nr 1 do CS-STAN

EASA

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w dniu 7 grudnia 2016 r. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego opublikowała projekt zmiany nr 1 specyfikacji certyfikacyjnych CS-STAN

Lotnisko Lublin z europejskim certyfikatem

Krzysztof Wójtowicz - Prezes Portu Lotniczego Lublin oraz Piotr Goździk - Wiceprezes ULC (fot. ULC)

W dniu 9 grudnia 2016 r., po pomyślnie przeprowadzonym procesie certyfikacji, został wydany certyfikat dla lotniska Lublin (EPLB)

Komisja Europejska opublikowała „EU Air Safety List” zwaną „czarną listą”

Komisja Europejska

W dniu 8 grudnia 2016 r. Komisja Europejska zaktualizowała „EU safety list” (zwana „czarną listą”), listę linii lotniczych, które nie spełniają międzynarodowych norm bezpieczeństwa

ULC: Wydawanie odstępstw dla posiadaczy radiostacji lotniczych

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że na podstawie art. 14 ust. 2 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1079/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. ustanawiającego wymogi dotyczące separacji międzykanałowej w łączności głosowej dla jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej