FCC zatwierdziła transponder dla dronów

Ping 200S

Amerykańska Federalna Komisja Łączności (FCC) zatwierdziła Transponder Ping200S ADS-B/Mode-S firmy uAvionix Corp

TLAR to umiejętność jaką powinien posiadać każdy pilot...

Kapitan Chesley “Sully” Sullenberger

„Siadamy na Hudson” – tak kapitan Chesley “Sully” Sullenberger zakomunikował zamiar wodowania