Zakładanie nowych portów lotniczych

Ministerstwo Infrastruktury

Konferencja zorganizowana z inicjatywy Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka, odbyła się 24 czerwca br.

Prawo krajowe

Prawo lotnicze:

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze (2009-06-09):