Aeroklub Warszawski zatrudni Szefa Instruktorów Wyszkolenia Teoretycznego

(ogłoszenie nr 90451)

Aeroklub Warszawski poszukuje osoby na stanowisko Szefa Instruktorów Wyszkolenia Teoretycznego

Wybrana osoba będzie odpowiedzialna za:

 • Koordynację  pracy  zespołu  współpracujących instruktorów   szkolenia   teoretycznego w zakresie planowania i przydzielania zadań, monitorowania jakości realizowanych szkoleń, analizy efektów szkoleniowych.
 • Rozwój zespołu współpracujących instruktorów szkolenia teoretycznego.
 • Wsparcie dla zespołu współpracujących instruktorów  szkolenia  teoretycznego w  zakresie przygotowania do prowadzenia szkoleń oraz rozliczania wynagrodzeń za zlecane zadania.
 • Przygotowanie i realizację szkoleń teoretycznych w zakresie PPL(A), SPL, BPL, Cessna Set, VFR noc, FI(A), FI(S) oraz pomiar ich efektywności.
 • Tworzenie  dzienników  zajęć,  indywidualnych  programów  szkolenia,  zaświadczeń o ukończeniu szkolenia teoretycznego itp.

Od wybranej osoby oczekujemy:

 • Wykształcenia minimum średniego.
 • Licencji pilota samolotowego lub szybowcowego z uprawnieniami instruktora.
 • Mile widziane uprawnienia pilota balonowego z uprawnieniami instruktora.
 • Kandydat  musi  posiadać  rozległe  doświadczenie  na  stanowisku  instruktora  szkolenia teoretycznego  w  dziedzinach  istotnych z punktu widzenia szkoleń prowadzonych przez zatwierdzoną organizację szkolenia (ATO).
 • Dobrej znajomości MS officew szczególności MS Powerpoint, MS Office, MS Word.
 • Wysokiego poziomu umiejętności interpersonalnych.

W zamian oferujemy:

 • Pracę w renomowanej Firmie i realne perspektywy rozwoju.
 • Atrakcyjny system wynagradzania.
 • Przyjazną atmosferę pracy.

Zgłoszenia przyjmujemy do 20 września 2017 r.

CV  prosimy  przesyłać  wraz  z  klauzulą: 
„Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997  roku  o  Ochronie  Danych  Osobowych;  tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)” na adres: stanislaw.jaznicki@aeroklub.waw.pl w temacie podając „CTKI”.

ZałącznikRozmiar
Ogloszenie_CTKI.pdf493.21 KB
Imię i nazwisko / Firma:
Aeroklub Warszawski
Telefon:
728309261
E-mail:
stanislaw.jaznicki@aeroklub.waw.pl