Specjalista ds. kontroli naziemnej SAFA i SANA

(ogłoszenie nr 90174)

Dyrektor Generalny Urzędu Lotnictwa Cywilnego poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. kontroli naziemnej SAFA i SANA w Inspektoracie Kontroli Naziemnej SAFA i SANA w Departamencie Operacyjno-Lotniczym.

Zakres zadań:

 • Wykonywanie inspekcji krajowych i obcych statków powietrznych podczas pobytu na terytorium RP oraz ich załóg w celu kontroli przestrzegania przepisów i standardów bezpieczeństwa prowadzenia operacji lotniczych
 • Udział w planowaniu inspekcji oraz w dokonywaniu typowania (wyboru) do inspekcji krajowych i obcych statków powietrznych przebywających na terytorium RP, jak również wprowadzanie wyników do baz danych (EASA i ULC)
 • Analizowanie informacji pozyskanych z programu ECCAIRS i Centralnej Bazy Danych SAFA w celu określenia niekorzystnych trendów w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych
 • Prowadzenie roboczej korespondencji z EASA, władzami lotniczymi i operatorami lotniczymi
 • Uczestniczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń inspektorów ULC wykonujących inspekcje SAFA/SACA i SANA oraz analiza liczby wykonanych inspekcji w celu utrzymania ciągłości uprawnień
 • Monitorowanie międzynarodowych i krajowych przepisów lotniczych pod kątem zmian w zakresie dotyczącym inspekcji SAFA/SACA i SANA

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe: 2 lata w obszarze działalności lotniczej - operacje lotnicze lub technika lotnicza
 • Bardzo dobra znajomość krajowych i międzynarodowych przepisów i standardów lotniczych w zakresie wymaganym do prowadzenia inspekcji SAFA, SACA i SANA
 • Przeszkolenie inspektora SAFA/SACA
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie  ICAO 4 lub B2 lub równorzędnym, potwierdzona aktualnym dokumentem
 • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Kompetencje behawioralne:  umiejętność argumentowania, zarządzanie personelem, zorientowanie na osiąganie celów, rzetelność i terminowość, doskonalenie zawodowe, skuteczna komunikacja, podejmowanie decyzji, pozytywne podejście do klienta, umiejętności analityczne

Warunki pracy:

 • Umowa o pracę na czas określony (1,00 etat)
 • Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe
 • Nietypowe godziny pracy
 • Praca w terenie
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • Miejsce pracy: Warszawa   

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do 31 sierpnia 2017 r.

Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Lotnictwa Cywilnego
Punkt Obsługi Klienta  i Kancelaria
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
Z dopiskiem na kopercie i liście motywacyjnym: „Oferta pracy LOL-4/3-35/2017"”

Informacje nt. wymaganych dokumentów jakie należy złożyć w aplikacji znajdą Państwo na stronie: https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/specjalista,13941

Imię i nazwisko / Firma:
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Telefon:
-
E-mail:
-