Sprzedaż wyciągarki szybowcowej TUR-B-2

(ogłoszenie nr 89508)
Imię: 
Aeroklub Krakowski
Telefon: 
-

Zarząd Aeroklubu Krakowskiego ogłasza przetarg nieograniczony  na sprzedaż wyciągarki szybowcowej.

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż wyciągarki szybowcowej, jednobębnowej napędzanej silnikiem spalinowym z zapłonem samoczynnym

DANE TECHNICZNE

 • Klasa: bębnowa
 • Grupa: samojezdna
 • Model: TUR-B-2
 • Nr fabryczny: 004/1034
 • Znaki rozpoznawcze: W-207
 • Rodzaj nadwozia: Metalowe Odkryte
 • Całkowita długość: 5880 mm
 • Całkowita szerokość: 2380 mm
 • Ilość miejsc siedzących:2
 • Całkowity ciężar /z paliwem, wyposażeniem i obsługą/ : 5020 kg
 • Ciężar własny 4770kg
 • Ilość osi: 2 napędzana tylna
 • Rozstaw osi: 3400mm
 • Rozstaw kół przednich: 1930 mm
 • Rozstaw kół tylnych: 1530 mm
 • Prześwit minimalny: 320 mm
 • Wznios haka holowniczego: 800 mm
 • Ogumienie: 8,25-20``
 • Zawieszenie przednie i tylne kół oraz układ kierowniczy i hamulcowy z samochodu „STAR 29”

Zespół napędowy:

 • Silnik typ SW 680/50 moc 185kW z zapłonem samoczynnym
 • Przekładnia hydrokinetyczna ZM-151
 • Skrzynia    ilość biegów 5+wsteczny

Zespół ciągowy:   

 • Ilość bębnów do nawijania linki ciągowej: 1
 • Ilość linki ciągowej: 1800 mb
 • Nożyce: sprężynowe

2.  Oferty należy składać do 31.07.2017r w formie pisemnej  w biurze Aeroklubu Krakowskiego na Lotnisku Pobiednik Wielki 32-125 Wawrzeńczyce lub w formie elektronicznej na adres  e-mail: biuro@aeroklubkrakowski.pl. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do biura lub na serwer poczty elektronicznej Aeroklubu.

3. Organizator przetargu odrzuci oferty:
1) nie zawierające dostatecznych informacji o oferencie, w tym jego danych adresowych,
2) złożone przez pełnomocników bez załączonego dokumentu pełnomocnictwa,
3) złożone po terminie lub bez zachowania określonej w ogłoszeniu formy.

4. Oferty będą oceniane wyłącznie pod kątem zaoferowanej ceny.

5.  Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zakończenia przetargu  bez wyłonienia zwycięskiej oferty bez podania przyczyn.

6. Inne niż zawarte w niniejszym ogłoszeniu informacje dotyczące wyciągarki można uzyskać w siedzibie Aeroklubu Krakowskiego na Lotnisku Pobiednik Wielki 32-125 Wawrzeńczyce, telefonicznie lub mailowo. Oględziny wyciągarki są możliwe po wcześniejszym umówieniu terminu w biurze Aeroklubu.

7. W razie wybrania zwycięskiej oferty umowa zostanie zawarta z chwilą, gdy do uczestnika przetargu (oferenta) dotrze oświadczenie organizatora o wyborze oferty w taki sposób, że będzie mógł zapoznać się z jego treścią.

8. Od chwili zawarcia umowy zwycięzca przetargu będzie zobowiązany do odebrania zakupionej wyciągarki w terminie 14 dni. W tym samym terminie jest on zobowiązany do uiszczenia zaoferowanej ceny na rachunek Aeroklubu numer: 67 2030 0045 1110 0000 0398 1040. Nie wywiązanie się z wyżej określonych zobowiązań będzie skutkowało naliczaniem odsetek za opóźnienie płatności oraz opłaty za przechowanie sprzętu w wysokości jak za hangarowanie samolotu. Nabywca nie może żądać wydania wyciągarki przed uznaniem całej ceny na rachunku Aeroklubu lub jej uiszczeniem gotówką w kasie.

9. Odpowiedzialność organizatora przetargu z tytułu rękojmi jest ograniczona w maksymalnym dopuszczalnym prawem zakresie.