Mechanik Lotniczy w AOSL WSOSP - śmigłowce

(ogłoszenie nr 89225)

REKTOR – KOMENDANT WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH W DĘBLINIE ogłasza OTWARTY KONKURS w Akademickim Ośrodku Szkolenia Lotniczego  na stanowisko Mechanik Lotniczy w AOSL WSOSP

Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego to prężnie działający i rozwijający się Ośrodek realizujący szkolenia lotnicze. Flota Ośrodka składa się z samolotów i śmigłowców tłokowych, w sumie prawie 30 statków powietrznych jedno i dwusilnikowych, nalatujących w ciągu roku średnio 9000 godzin. Do końca 2017 roku AOSL planuje zakończyć tworzenie własnej organizacji zarządzającej ciągłą zdatnością do lotu CAMO oraz organizacji obsługi statków powietrznych Part-145.

Naszym pracownikom zapewniamy zatrudnienie u pracodawcy budżetowego co gwarantuje stabilną i pewną pracę, godne wynagrodzenie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 13-sta pensja. W czasie zatrudnienia oferujemy bezpłatne szkolenia we własnej Organizacji Part-147, kursy językowe, szkolenia specjalistyczne oraz nabywanie praktyki do zdobycia kolejnych uprawnień do obsługi nowych typów statków powietrznych. Pracę w naszym Ośrodku da się pogodzić z równoczesnym studiowaniem na kierunkach WSOSP w trybie zaocznym lub indywidualnym. Do zobaczenia w „Gnieździe Orląt”.

Od kandydata oczekujemy:
 
1.    WYMAGANIA KONIECZNE:

  • wykształcenie średnie;
  • doświadczenie w pracy w obsłudze technicznej śmigłowców;
  • licencja mechanika lotniczego Part-66.

2. WYMAGANIA POŻĄDANE:

  • posiadanie kategorii licencji mechanika śmigłowcowego (B1.4, B1.3);
  • znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office;
  • znajomość technicznego języka angielskiego branży lotniczej.

3. PODSTAWOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

  • Wykonywanie obsług liniowych statków powietrznych Akademickiego Ośrodka Szkolenia Lotniczego WSOSP. Po utworzeniu organizacji obsługowej AOSL, praca w AMO PART-145.

4. Zainteresowanych prosimy o złożenie:

  • aktualnego CV ze zdjęciem
  • listu motywacyjnego (podanie o przyjęcie do pracy);
  • kserokopii dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz zaświadczeń posiadanych kwalifikacji;

do dnia 21 lipca 2017 r. osobiście w Kancelarii Jawnej WSOSP lub przesłać na adres: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, ul. Dywizjonu 303 nr 35, 08-521 Dęblin, z dopiskiem na kopercie: „konkurs na stanowisko – Mechanik Lotniczy (śmigłowce)”. Przesłanych aplikacji nie zwracamy, a po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego zostaną one komisyjnie zniszczone.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. W procesie kwalifikacji kandydaci będą opiniowani przez Zespół ds. zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych powołany Zarządzeniem Rektora – Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.

Do CV i listu motywacyjnego prosimy dołączyć następującą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)".

Tel kontaktowy: Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego (sekretariat) – 261 517 760

Imię i nazwisko / Firma:
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
Telefon:
261 517 760
E-mail:
-