Mechanik Lotniczy w AOSL WSOSP

(ogłoszenie nr 87781)

REKTOR – KOMENDANT WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH W DĘBLINIE ogłasza OTWARTY KONKURS w Akademickim Ośrodku Szkolenia Lotniczego na stanowisko Mechanik Lotniczy w AOSL WSOSP

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

Od kandydata oczekujemy:
 
1.    WYMAGANIA KONIECZNE:

  • wykształcenie średnie;
  • doświadczenie w pracy w obsłudze technicznej statków powietrznych;
  • licencja mechanika lotniczego Part-66.

2. WYMAGANIA POŻĄDANE:

  • znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office;
  • znajomość języka angielskiego branży lotniczej na poziomie średniozaawansowanym;
  • licencja mechanika B1.2 lub B1.4.

3. PODSTAWOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
Wykonywanie obsług liniowych statków powietrznych Akademickiego Ośrodka Szkolenia Lotniczego WSOSP. Po utworzeniu organizacji obsługowej AOSL, praca w AMO PART-145.

4. Zainteresowanych prosimy o złożenie:

  • aktualnego CV ze zdjęciem
  • listu motywacyjnego (podanie o przyjęcie do pracy);
  • kserokopii dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz zaświadczeń posiadanych kwalifikacji;

do dnia 26 maja 2017 r. osobiście w Kancelarii Jawnej WSOSP lub przesłać na adres: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, ul. Dywizjonu 303 nr 35, 08-521 Dęblin, z dopiskiem na kopercie: „konkurs na stanowisko – Mechanik Lotniczy”. Przesłanych aplikacji nie zwracamy, a po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego zostaną one komisyjnie zniszczone.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. W procesie kwalifikacji kandydaci będą opiniowani przez Zespół ds. zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych powołany Zarządzeniem Rektora – Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.

Do CV i listu motywacyjnego prosimy dołączyć następującą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)".

Tel kontaktowy: Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego (sekretariat) – 261 517 760

Imię i nazwisko / Firma:
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
Telefon:
261 517 760
E-mail:
-